Mokslinių tyrimų stažuotės

Arqus aljanso kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų stažuotėms

Sukurta: 17 liepos 2020

ArqusMap nParaiškų teikimo terminas pasibaigė. Informacija dėl 2021 m. bus papildyta.

Arqus yra Europos universitetų aljansas, vienijantis Bergeno, Granados, Graco, Leipcigo, Liono, Paduvos ir Vilniaus universitetus, kurio veiklas finansuoja Europos Komisija. Arqus aljansas, remdamasis ankstesne universitetų narių patirtimi, siekia didinti ir tobulinti bendrus universitetų partnerių mokslinių tyrimų pajėgumus, geriau reaguoti į didžiuosius XXI amžiaus visuomenės iššūkius Europoje ir už jos ribų.

Viena iš Arqus veiklų yra mobilumo programa, kuria finansuojamos mokslinių tyrimų stažuotės viename iš partnerių universitetų ir tuo būdu sudaromos galimybės tolimesniam bendradarbiavimui su priimančiuoju universitetu. Doktorantūros kontekste šia programa taip pat gali pasinaudoti doktorantai, siekiantys užmegzti ryšius su moksliniais konsultantais viename iš Arqus aljanso partnerių universitetų.

Vilniaus universitetas, būdamas Arqus aljanso nariu, skelbia antrąjį Arqus aljanso kvietimą mokslinių tyrimų stažuotėms ir kviečia universiteto mokslininkus, doktorantus ir magistrantus teikti paraiškas. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Galimi pareiškėjai ir stažuotės sąlygos

Paraišką mokslinių tyrimų stažuotei gali teikti visų mokslo sričių universitete dirbantys mokslininkai, doktorantai ir visų studijų sričių magistrantai, besidomintys moksliniais tyrimais. Pareiškėjai skirstomi į kategorijas:
1 kategorija: mokslininkai. Stažuotės trukmė 2–4 savaitės, finansavimas priklauso nuo stažuotės trukmės (galimas – 1500 Eur/mėnesiui).
2 kategorija: doktorantai ir magistrantai. Stažuotės trukmė nuo 2 savaičių iki 3 mėnesių, finansavimas priklauso nuo stažuotės trukmės (galimas – 1200 Eur/mėnesiui).


Stažuotė turi įvykti tarp 2020 m. spalio 1 d. ir 2021 m. rugsėjo 30 d.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama užpildant paraiškos formą anglų kalba, kurią galima rasti čia. Užpildytą paraiškos formą (skanuota versija su parašais) prašome pateikti el. paštu . iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 15:00 val. Tel. pasiteiravimui (8 5) 268 7095.

Kartu su paraiška reikia pateikti sutikimą iš priimančio universiteto, o doktorantams dar ir vadovo sutikimą / rekomendaciją. Magistrantai, jeigu jie bus atrinkti stažuotei, turės pateikti fakulteto raštą apie tai, kad planuojama stažuotė suderinama su jų studijų programa.