Susipažinimo vizitai

Arqus aljanso kvietimas teikti paraiškas susipažinimo vizitams

Sukurta: 17 liepos 2020

ArqusMap nParaiškų teikimo terminas pasibaigė. Informacija dėl 2021 m. bus papildyta.

Arqus yra Europos universitetų aljansas, vienijantis Bergeno, Granados, Graco, Leipcigo, Liono, Paduvos ir Vilniaus universitetus, kurio veiklas finansuoja Europos Komisija. Arqus aljansas, remdamasis ankstesne universitetų narių patirtimi, siekia didinti ir tobulinti bendrus universitetų partnerių mokslinių tyrimų pajėgumus, geriau reaguoti į didžiuosius XXI amžiaus visuomenės iššūkius Europoje ir už jos ribų.

Viena iš Arqus aljanso veiklų yra remti bendrus partnerių universitetų doktorantų grupių mokymus, finansuojant susipažinimo vizitus ir/ar bendras veiklas. Finansuotinos doktorantų grupės, vykdančios bendras / panašias mokslinių tyrimų tematikas ir siūlančios struktūrizuotą mokymų programą doktorantams.

Bendroms doktorantų veikloms Arqus siūlo keletą žemiau išvardintų mokslinių tematikų:


• Dirbtinis intelektas;
• Vėžio tyrimai;
• Besikeičiančios visuomenės;
• Skaitmeninė humanitarika;
• Europos kultūros paveldas;
• Visuotinė kaita / klimato kaita / biologinė įvairovė;
• Sveikas senėjimas;
• Žmogaus smegenys;
• Paviršiaus mokslas / sumaniosios medžiagos.

Paraiškos gali būti teikiamos ir kitose tematikose, jei yra abipusis partnerių interesas.

Doktorantų grupės yra kviečiamos teikti paraiškas susipažinimo vizitams ir/ar bendroms veikloms kartu su jų pasirinktais Arqus aljanso partneriais. Susipažinimo vizitais/tinklų kūrimo veikla siekiama sudaryti sąlygas rastis tolimesniems bendriems projektams (trečios šalies finansuojamoms projektų paraiškoms, vasaros mokykloms ir t. t.). Bendrų veiklų pavyzdžiais gali būti mokslinių tyrimų seminarai ar pasitarimai, skirti inovatyvioms metodologijoms ir teorijoms.

Vilniaus universitetas būdamas Arqus aljanso nariu skelbia pirmąjį  aljanso kvietimą susipažinimo vizitams ir/ar bendroms doktorantų veikloms ir kviečia universiteto doktorantus ir mokslininkus susibūrus į bendrų mokslinių tyrimų tematikų grupes teikti paraiškas. Paraiškos priimamos iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

Galimi pareiškėjai ir stažuotės sąlygos

Paraišką susipažinimo vizitui ar bendroms veikloms gali teikti doktorantų grupė, kurią sudaro 3–5 doktorantai ir 1 ar 2 mokslininkai.

Arqus skirs iki 7000,00 Eur paramą doktorantų grupės 3–5 dienų vizitui, įskaitant kelionės išlaidas ir apgyvendinimą. Arqus finansuos tik išvykstančias doktorantų grupes, grupės, priimančios iš partnerių atvykstančias doktorantų grupes, nebus finansuojamos.

Vizitas turi įvykti tarp 2020 m. spalio 1 d. ir 2021 m. rugsėjo 30 d.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama užpildant paraiškos formą anglų kalba, kurią galima rasti čia. Užpildytą paraiškos formą (skanuota versija su parašais) prašome pateikti el. paštu . iki rugpjūčio 31 d. 15:00 val. Tel. pasiteiravimui (8 5) 268 7095.