Žiemos mokykla ir studentų forumas klimato kaitos tema

Žiemos mokykla ir studentų forumas klimato kaitos tema

Sukurta: 16 lapkričio 2020

2021 m. pavasario semestre Vilniaus universitetas kartu su kitais šešiais Europos universitetais ARQUS projekte vykdo programą, kurios tikslas – probleminio mąstymo ugdymas nagrinėjant itin opią šiam metui temą – klimato kaitą.

Vilniaus universitetas renka dvi komandas po šešis narius, atstovausiančius universitetą ir Vilniaus miestą programos veiklose „Žiemos mokykloje“ („Winter school“), studentų forume ir pavasario semestre. Žiemos mokykla ir studentų forumas – savaitės trukmės intensyvūs užsiėmimai, kurių metu dalyviai turės galimybę išklausyti pripažintų Europos mokslininkų pranešimus bei dalyvauti tarptautinėse diskusijose klimato kaitos tema. Pavasario semestro kassavaitiniuose susitikimuose komandos nagrinės vietines, regionines bei globalias klimato kaitos bei su tuo susijusios rizikos temas.

Dalyvavimas programoje bus įskaitytas kaip 5 ECTS kreditai pagal individualių studijų planą. Dalyvaudami šiame projekte jūs įgysite komandinio darbo, duomenų rinkimo ir analizavimo bei rezultatų pateikimo patirties, pagilinsite anglų kalbos žinias, užmegsite ryšius su kitų šalių universitetais.

Nesvarbu – tu ekonomistas ar ekologas, teisininkas ar filologas, istorikas ar medikas. Į komandas gali pretenduoti visų studijų krypčių studentai*.
Susidomėję kviečiami iki lapkričio 23 dienos kreiptis į dr. Andrių Merkį el. paštu .

Plačiau apie projektą galite pasiskaityti: https://www.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/ARQUS-europos-universitetu-aljansas

* Rekomenduojame šią veiklą rinktis III ir vėlesnių pirmos pakopos kursų bei visų antros pakopos kursų studentams. Kiti reikalavimai – sklandus bendravimas žodine bei rašytine anglų kalba.