Kartografija ir geografinės informacijos sistemos

Kartografija ir geografinės informacijos sistemos

Sukurta: 16 gegužės 2017

Scope2x

Padalinys
Chemijos ir geomokslų fakultetas

Scope2x

Krypčių grupė
Fiziniai mokslai

Scope2x

Studijų kryptis (šaka)
Gamtinė geografija

Scope2x

Kvalifikacinis laipsnis
Fizinių mokslų bakalauras

Scope2x

Trukmė
4 metai

Scope2x

Studijų forma
Nuolatinės dieninės

Scope2x

Studijų programos kreditai
240

Scope2x

Metinė studijų kaina (2022 metai)
524 EUR

Unikali bakalauro studijų programa, kurioje geografijos, duomenų apie vietovę analizės ir žemėlapių kūrimo žinios derinamos su naujausiais grafinio vaizdavimo, virtualaus modeliavimo, erdvinių duomenų valdymo ir kitais informacinių technologijų (IT) metodais kuriant išmaniąsias geografines informacines sistemas (GIS) bei jų išvestinius kartografijos produktus. Erdviniai geografiniai duomenys naudojami beveik visose veiklos srityse, gamtos ir gyvybės, socialiniuose, technologiniuose ir net humanitariniuose moksluose, inžinerijoje, transporto, krašto apsaugos, urbanistikos ir kitose srityse. Geografinės informacijos technologijos taikomos ir versle, ir valstybinėse organizacijose – visur, kur renkami, tvarkomi ir tiriami erdviniai duomenys. Erdviniai duomenys naudojami įvairioms analizėms ir pristatymams, padeda priimti geresnius sprendimus. Geografinių metodų taikymai skatina kūrybiškumą, išplečia studijuojančių akiratį, leidžia virtualiai tyrinėti objektus, reiškinius ar veiksmus, spręsti ir siaurų tikslinių sričių, ir globalius analizės uždavinius. GIS teikia procesų ir pasekmių prognozavimo galimybes, leidžia kurti „skaitmeninius dvynius“ – virtualios realybės atitikmenis.


Studentai įgis erdvinių duomenų valdymo, GIS modeliavimo, vietovės kartografavimo, skirtingų duomenų šaltinių derinimo įgūdžius, geografinių įrankių konfigūravimo-programavimo, nuotolinių tyrimo metodų ir kitų susijusių disciplinų (geografijos, klimatologijos, geologijos) žinias, kurias galės sėkmingai pritaikyti pasirinktos srities profesinėje veikloje.
Geografinių informacinių sistemų specialistai pageidaujami rinkoje, turi geras karjeros perspektyvas ir paprastai dar studijų metu sulaukia profesinės veiklos pasiūlymų iš valstybinių institucijų ir verslo įmonių.


Dėka glaudaus universiteto ir verslo partnerių bendradarbiavimo studijų programos metu studentai turi galimybes gauti įvairaus pobūdžio paramą, dalyvauti kūrybiniuose konkursuose ir išmaniose praktikose.
Nuo 2022 mokslo metų vienas programos partnerių UAB „HNIT-Baltic“ (www.gisbaltic.eu) jau įsteigė tikslinę stipendiją vienam pirmo kurso studentui.

Pedagogika baneriai mobile v2 03 400x156

Prie Vilniaus universiteto skiriamų „450-mesčio stipendijų" papildomas stipendijas šiai studijų programai įsteigė ir „Hnit-Baltic“. Kandidatuokite iki liepos 25 d.  Pateikti paraišką 

Pedagogika baneriai mobile v2 03 400x156

Kodėl ši programa?

  • Naujumas ir kompleksiškumas. Programa integruoja geografiją su šiuolaikinėmis informacinėmis sistemomis. Tai perspektyvi plačių taikymų veiklos sritis, kurioje naudojami naujausi technologiniai įrankiai ir metodai (GIS, dirbtinis intelektas, daiktų internetas ir kt). Studijų rezultatai orientuoti į visapusišką asmenybės gebėjimų ugdymą ir platų pritaikymą.

  • Visapusis išsilavinimas. Programos studentai, įgiję gamtotyros ir socialinių mokslų žinių, jau studijų metais įsitraukia į realių taikomųjų projektų vykdymą, įgyja reikalingų praktinių įgūdžių.

  • Geros karjeros perspektyvos. Lietuvoje ir pasaulyje vis didėja GIS specialistų ir kartografų poreikis, garantuojantis nuolatinį darbą ir geras pajamas, galimybę laisvai rinktis profesinę kryptį ir atveriantis plačias karjeros galimybes.

  • Baigusieji šias kartografijos ir geografinės informacijos sistemų bakalauro studijas įgyja teisę laikyti matininko kvalifikacinius egzaminus ir

Karjera

  • Didelė specialistų paklausa yra Lietuvos savivaldybėse, valstybės tarnybos institucijose, valstybės įmonėse, didžiausiose inžinerinių tinklų aptarnavimo, transporto, gamtos apsaugos, žemės ir miškų ūkio bendrovėse, kitose verslo įmonėse.

  • Programos suteikiamas išsilavinimas leidžia dirbti erdvinių duomenų administravimo, procesų analitikos, projektų valdymo, GIS ir žemėlapių technologijų kūrimo, palydovinių ir kitų nuotolinių vaizdų valdymo, navigacijos, inžinerinių tinklų, kelių ir geležinkelių, nekilnojamojo turto vystymo, miesto planavimo ir komunalinių veiklų, žemės ūkio technologijų, grafinio dizaino ir leidybos bei kito tipo įmonėse. Dėka universalių technologijų taikymų baigusieji turi ir geras galimybes įsidarbinti užsienio ar tarptautinėse organizacijose.

  • Lietuvos ir ES institucijose. Minėtos verslo veiklos sritys aktualios ir valstybiniame sektoriuje, o valdžios ir savivaldos institucijose GIS specialistai dar gali užsiimti registrų ir kadastrų tvarkymu,, duomenų atvėrimu ir dalijimusi, duomenų srautų integravimu, saugumu, ir kt.

„Rinktis šią specialybę paskatino noras savo profesinę ateitį susieti su geografija ir matematika. Kartografijos ir GIS bakalauro studijų programa apjungia šiuos dalykus, o kartu jas papildydama informacinėmis technologijomis atveria plačias galimybes."

Lukas Subotinas, Kartografijos ir geografinės informacijos sistemų bakalauro studijų programos I kurso studentas.