Antroji „Arqus“ doktorantūros karjeros už akademinės bendruomenės ribų savaitė

Antroji „Arqus“ doktorantūros karjeros už akademinės bendruomenės ribų savaitė

Sukurta: 25 vasario 2022

Jau galima teikti paraiškas dalyvauti antrojoje „Arqus“ doktorantūros savaitėje, skirtoje karjerai už akademinės bendruomenės ribų.

Po sėkmingo pirmojo renginio Graco mieste antroji „Arqus“ doktorantūros savaitė, skirta karjerai už akademinės bendruomenės ribų, bus organizuojama 2022 m. balandžio 27–29 d. Lione. Keliuose seminaruose kartu dirbs apie 40 mokslo daktarų, doktorantų ir karjeros ekspertų iš 7 „Arqus“ universitetų.

Be tarptautinės ir daugiakultūrės patirties šia veikla taip pat norima ugdyti dalyvių dalykinius ir tarpasmeninius gebėjimus, reikalingus karjerai už akademinės bendruomenės ribų. Tai daroma suteikiant jiems žinių apie savo kompetencijas, sudarant galimybę jas aiškiai atskleisti kitiems, mokantis rengti verslumo antreprenerystės (ir intraprenerystės) projektus, taip pat suteikiant supratimą apie daktaro laipsnio ir įgūdžių vertę ir didinant įsidarbinimo galimybes.

Programa:

Visa doktorantų ir (arba) mokslo daktarų seminarų programa bus paskelbta vėliau. Karjeros savaitės turinys:

• Per doktorantūros studijas įgytų įgūdžių nustatymas
• Antreprenerystės kūrybiškumo seminaras
• Projektų konkursas
• Tarptautinių darbo paraiškų rengimas
• Karjeros savaitės vakarienė

Be praktinių seminarų ir veiklų, kuriomis siekiama suteikti besimokantiesiems galimybę orientuotis tiek akademiniame, tiek privačiajame sektoriuje, praktiniai seminarai, susiję su verslumu ir kūrybiškumu, padės jiems suprasti, kas yra verslumo dvasia ir elgsena. Pavyzdžiui, dalyviai patobulins savo kompetenciją bendradarbiauti, spręsti problemas, bendrauti, pažinti save ir atpažinti asmenines kompetencijas. Dalyviai taip pat išmoks atpažinti ir tyrinėti verslumo galimybes, būdami kūrybingi, identifikuodami galimybę, ją plėtodami ir pristatydami.

Kur?

Renginys vyks Liono Žano Muleno (3) universitete.

Kada?

2022 m. balandžio 27–29 d.

Kaip teikti paraiškas?

Paraiškos bus priimamos iki kovo 9 d.

Paraiškos formą rasite čia. Atrankos rezultatai bus paskelbti kovo 11 d.

Finansavimas

„Arqus“ remia 4 progresyvių doktorantų ir neseniai apsigynusių daktaro laipsnį bet kurios akademinės disciplinos atstovų iš kiekvieno iš 7 universitetų partnerių dalyvavimą šioje 3 dienų programoje. „Arqus“ padengia 3 (viešnagės) ir 2 (kelionės) dienų išlaidas (faktines išlaidas), iš viso ne daugiau kaip 1000 EUR vienam asmeniui.

Daugiau informacijos galite gauti iš savo vietinio „Arqus“ pareigūno arba Smitos Mohanty ir Romaino Thinono .