„Arqus“ senjorų mokykla Granadoje

„Arqus“ senjorų mokykla Granadoje

Sukurta: 27 birželio 2022

Rugsėjo 19–21 d. Granados universitete vyks pirmoji Granados „Arqus“ senjorų mokykla. Kviečiame vyresnio amžiaus studentus iš „Arqus“ universitetų dalyvauti šioje unikalioje mokymosi patirtyje, kurioje derinamas trumpalaikis judumas, pranešimai bei ekskursijos po įvairias Granados geografines vietoves, siekiant ištirti jos kultūrinę, geologinę ir pakrančių įvairovę.
Numatytos šio trumpalaikio judumo veiklos:


Pirmoji diena: Kultūrų įvairovė (9:00 – 14:00 CEST)
Granados kultūrinė įvairovė vaidino labai svarbų vaidmenį Al-Andalusijos istorijoje, nes Granada yra regiono centre ir joje išpažįstamos trys skirtingos religijos. Aštuonis šimtmečius valdžius arabams (711–1492 m.) Granadai liko neįtikėtinas palikimas: Alhambra – geriausiai išlikę Nasridų stiliaus rūmai Europoje, ir Albaičinas – senovinis arabų kvartalas; abu įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 1492 m. katalikų karaliai užbaigė Rekonkistą prieš maurų imperiją, užimdami Granadą – paskutinę Al Andalusijos valstybę, ir jų buvimas vis dar matomas Karališkojoje koplyčioje, didingoje katedroje bei keliuose vienuolynuose ir bažnyčiose.
Į programą įtraukta išvyka į Granadą ir ekskursija su gidu.


Antroji diena: Pakrantės įvairovė (9:00 – 18:00 CEST)
Bus nagrinėjama: geografinė ir geomorfologinė įvairovė (išvyka autobusu); jūrų transporto infrastruktūra (uostas); ekonominė įvairovė (subtropinės žemės ūkio rūšys, šiltnamiai); cukranendrių ir romo maršrutas.
Į programą įtraukta išvyka į Motrilą ir ekskursija su gidu.


Trečioji diena: Geologinė įvairovė (9:00 – 14:00 CEST)
Geologinė įvairovė – tai regiono geologinių savybių, pavyzdžiui, uolienų, fosilijų, sluoksnių, raukšlių, lūžių ir reljefo formų, kurios gali būti saugomos ir kurių pažinimas gali būti įdomus paprastiems žmonėms, įvairovė. Geologinė įvairovė ir biologinė įvairovė sudaro mūsų planetos gamtinius kraštovaizdžius. Pietų Ispanijos Andalūzijos regionas sudarytas iš labai skirtingų uolienų, kurios iliustruoja geologinius procesus, vykusius maždaug prieš 600 mln. metų ir iki dabartinių aktyvių procesų. Šioje dalyje bus pristatyta trumpa kelionė, atskleidžianti įvairias Andalūzijos geologines ypatybes, ypatingą dėmesį skiriant toms vietovėms, kurios įtrauktos į UNESCO geoparkų pasaulinį tinklą.
Į programą įtraukta išvyka į Gvadiksą ir ekskursija su gidu.


Mokyklos darbotvarkę galite atsisiųsti čia.


Norėdami gauti daugiau informacijos apie konkretų paraiškų teikimo procesą ir atrankos procedūras susisiekite su „Arqus“ projekto atstovu savo universitete.


Ši veikla organizuojama pagal „Arqus“ 2 veiklos krypties „Prieinamumo, įtraukties ir įvairovės didinimas“ 2.8 papunktį „Senjorų universitetai: dalijimasis gerąja patirtimi ir trumpalaikis judumas senjorų universitetuose“. 2 veiklos krypčiai pirmininkauja Padujos universitetas, o jos tikslas – didinti įtrauktį (plėsti prieinamumą ir įvairovę) universitetuose; skatinti vietos ir regiono aplinkos informuotumą apie įvairias nelygybės formas, nepakankamai atstovaujamas grupes, įvairovę ir įtrauktį; daryti įtaką įtraukties politikai regioniniu ir nacionaliniu lygmeniu.