Tarptautinė programa „Biodiversity“

Tarptautinė programa „Biodiversity“ visų specialybių studentams

Sukurta: 09 lapkričio 2021

2022 m. pavasario semestre Vilniaus universitetas (VU) kartu su kitais šešiais „ARQUS“ aljanso universitetais partneriais rengia studijų kursą, kurio tikslas – studentų probleminio mąstymo ugdymas nagrinėjant itin opią šiam metui biologinės įvairovės mažėjimo temą.

VU renka dvi komandas po šešis studentus, atstovausiančius VU programos veiklose, žiemos mokykloje („Winter school“) ir studentų forume („Student-led Forum”).

Kursą pradės žiemos mokykla – savaitės trukmės intensyvių užsiėmimų renginys, vyksiantis Granados universitete*, kurio metu dalyviai turės galimybę išklausyti pripažintų̨ Europos mokslininkų pranešimus bei dalyvauti tarptautinėse diskusijose BIO-, GEO-, SOCIO- ir kitos įvairovės temomis. Žiemos mokykloje dalyvaus po šešis studentus iš kiekvieno „ARQUS“ aljanso universiteto, VU atstovausiantys studentai bus atrenkami iš abiejų suformuotų komandų.

Visą pavasario semestrą kassavaitiniuose susitikimuose komandos nagrinės ir rengs pranešimus vietinės, regioninės bei globalios biologinės įvairovės temomis.

Kursą užbaigs studentų forumas – Paduvos universitete* vyksiantis renginys, kurio metu studentai pristatys savo parengtų darbų ataskaitas. Renginyje dalyvaus po šešis studentus iš kiekvieno „ARQUS“ aljanso universiteto. VU atstovausiantys studentai bus atrenkami iš abiejų suformuotų komandų.

Dalyvavimas programoje bus įskaitytas kaip 5 ECTS kreditai pagal individualių studijų planą.

Dalyviai taip pat įgis komandinio darbo, duomenų rinkimo ir analizavimo bei rezultatų pateikimo patirties, pagilins anglų kalbos žinias, užmegs ryšius su kitų šalių universitetų studentais, pedagogais ir mokslininkais.

Į renkamas komandas gali pretenduoti visų studijų krypčių studentai.**

Susidomėję kviečiami iki lapkričio 23 dienos (imtinai) užpildyti registracijos formą.

Jei turite papildomų klausimų dėl programos ar registracijos formos pildymo, prašome kreiptis į dr. Arūną Samą.

Apie praėjusiais metais vykusią programą informacijos rasite čia.

*Planuojami gyvi susitikimai. Skrydžiai, apgyvendinimas ir maitinimas apmokami projekto lėšomis.
**Rekomenduojame šią veiklą rinktis II ir III kurso pirmos pakopos bei I kurso antros pakopos studentams. Reikalavimas – sklandus bendravimas žodine bei rašytine anglų kalba.