Slauga

Sukurta: 14 sausio 2019

Scope2x

Padalinys
Medicinos fakultetas

Scope2x

Krypčių grupė
Sveikatos mokslai

Scope2x

Studijų kryptis (šaka)
Slauga ir akušerija

Scope2x

Kvalifikacinis laipsnis
Sveikatos mokslų bakalauras; Bendrosios praktikos slaugytojas

Scope2x

Trukmė
4 metai

Scope2x

Studijų forma
Nuolatinės dieninės

Scope2x

Studijų programos kreditai
240

Scope2x

Metinė studijų kaina (2021 metai)
3426 EUR

Programos tikslas – parengti kompetentingus slaugytojus, turinčius slaugos mokslo ir praktikos žinių, įgūdžių ir gebėjimų, galinčius plėtoti ir tobulinti profesines, lyderystės ir komandinio darbo kompetencijas, siekiant asmens, šeimos, bendruomenės ir visuomenės sveikatos. Baigę ketverių metų slaugos bakalauro programos studijas, absolventai įgis universitetinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją. Jie turės galimybę įsidarbinti visų lygių (pirminio, antrinio ir tretinio) asmens sveikatos priežiūros įstaigose: ligoninėse, poliklinikose, pirminės sveikatos priežiūros centruose, privačiuose sveikatos priežiūros centruose, taip pat dirbti slaugos studentų mentoriais sveikatos priežiūros įstaigose ar pradėti savarankišką slaugos praktiką pagal LR teises aktus. Studentai, įgiję profesinio bakalauro laipsnį, gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal tos pačios studijų krypčių grupės universitetines antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programas.

Pedagogika baneriai mobile v2 03 400x156

Kodėl ši programa?

  • universiteto klinikose vykdomos aukščiausio lygio medicinos studijos ir medicinos tyrimai, slaugytojams suteikiama galimybė mokytis tarpdisciplininėje sveikatos priežiūros komandoje ir įsitraukti į aukščiausio lygio mokslines veiklas;

  • studentai gali atlikti praktiką ne tik Vilniuje, bet ir pasirinktose regioninėse ligoninėse;

  • iki 50 proc. studijų trukmės galėsi studijuoti užsienio universitetuose;

  • universitete dirba dėstytojai – pasaulyje pripažinti mokslininkai, turintys ypatingos patirties sveikatos mokslų tyrimuose;

  • sukurta puiki materialinė bazė, įkurtos simuliacinės ir slaugos intervencijų laboratorijos.

Karjera

  • bendrosios praktikos slaugytojais;

  • bendruomenės slaugytojais

  • operacinės slaugytojais;

  • psichikos sveikatos slaugytojais;

  • anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojais.

 

„Medicinos fakulteto slaugos bakalauro ir magistrantūros studijų programas baigiau 2006 ir 2009 m. Nuo 2011-ųjų dirbu Vilniaus universiteto dėstytoja, šiais metais tapau Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Slaugos katedros jaunesniąja asistente. Paskaitas skaitau anglų kalba. Nuo 2018 m. sausio studijuoju slaugos mokslų doktorantūroje Turku universitete, Suomijoje. Su šypsena prisimenu studijų metus, per kuriuos įgijau ne tik praktinių, bet ir edukologijos, vadybos, bendravimo ir bendradarbiavimo žinių ir įgūdžių, praverčiančių ir tolimesnėje mano kaip slaugytojos, dėstytojos ir mokslininkės karjeroje.“

Viktorija Kielaitė, Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Slaugos katedros jaunesnioji asistentė, doktorantė