Slauga

Padalinys Medicinos fakultetas Trukmė                               4 metai                  
Krypčių grupė Sveikatos mokslai Studijų forma Nuolatinės                                        dieninės 
Studijų kryptis (šaka) Slauga ir akušerija Studijų programos  kreditai 240
Kvalifikacinis laipsnis Sveikatos mokslų bakalauras; bendrosios praktikos slaugytojas Metinė studijų kaina (2019)
2400

Programos tikslas – parengti kompetentingus slaugytojus, turinčius slaugos mokslo ir praktikos žinių, universalaus teorinio pasirengimo ir mokslinio tiriamojo darbo gebėjimų, siekiant asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatos. Parengti slaugytojai gebės savarankiškai dirbti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, medicininės ir socialinės globos įstaigose ir ligonių namuose. Slaugos bakalauro studijų programos sandara, teorinio ir klinikinio mokymo (profesinių praktikų) apimtys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų nustatytus reikalavimus.

Slaugą studijuoti Vilniaus universitete verta:                                                                                       

                       Karjeros galimybės:
  • universiteto klinikose vykdomos aukščiausio lygio medicinos studijos ir medicinos tyrimai, slaugytojams suteikiama galimybė mokytis tarpdisciplininėje sveikatos priežiūros komandoje ir įsitraukti į aukščiausio lygio mokslines veiklas;
                         
  • bendrosios praktikos slaugytojais;
  • studentai gali atlikti praktiką ne tik Vilniuje, bet ir pasirinktose regioninėse ligoninėse;
 
  • bendruomenės slaugytojais;                                                                                                                                       
  • iki 50 proc. studijų trukmės galėsi studijuoti užsienio universitetuose;
 
  • operacinės slaugytojais;
  • universitete dirba dėstytojai – pasaulyje pripažinti mokslininkai, turintys ypatingos patirties sveikatos mokslų tyrimuose;
 
  • psichikos sveikatos slaugytojais;
  • sukurta puiki materialinė bazė, įkurtos simuliacinės ir slaugos intervencijų laboratorijos.
 
  • anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojais.

 

„Medicinos fakulteto slaugos bakalauro ir magistrantūros studijų programas baigiau 2006 ir 2009 m. Nuo 2011-ųjų dirbu Vilniaus universiteto dėstytoja, šiais metais tapau Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Slaugos katedros jaunesniąja asistente. Paskaitas skaitau anglų kalba. Nuo 2018 m. sausio studijuoju slaugos mokslų doktorantūroje Turku universitete, Suomijoje. Su šypsena prisimenu studijų metus, per kuriuos įgijau ne tik praktinių, bet ir edukologijos, vadybos, bendravimo ir bendradarbiavimo žinių ir įgūdžių, praverčiančių ir tolimesnėje mano kaip slaugytojos, dėstytojos ir mokslininkės karjeroje.“

Viktorija Kielaitė, Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Slaugos katedros jaunesnioji asistentė, doktorantė