Tarptautiniai ryšiai

Tarptautiniai ryšiai

Sukurta: 13 lapkričio 2007

 Pagrindinės tarptautinio bendradarbiavimo veiklos Vilniaus universitete:

  • dvišaliai ir daugiašaliai studentų ir personalo mainai;
  • narystė tarptautiniuose tinkluose ir asociacijose;
  • dalyvavimas Europos Sąjungos edukacinėse bei mokslo programose: Erasmus+, NordPlus, HORIZON 2020, COST ir kt.;
  • dalyvavimas tarptautinių organizacijų - UNESCO, NATO ir EUA - projektuose.

Universitetas didelį dėmesį skiria ne tik bendradarbiavimo kiekybei, bet ir kokybei: