Suteikti atminties diplomai

Suteikti atminties diplomai: Bielinytė (Sereda) Aldona Zinaida