Suteikti atminties diplomai

Suteikti atminties diplomai: Buitvydas Vladas