Suteikti atminties diplomai: Lazickaitė (Mizarienė) Adelė