Suteikti atminties diplomai: Lifšicaitė / Lifszycówna / Lipszyc / Lifshitz (Balberiškienė) Mania