Suteikti atminties diplomai: Kolpenickis Mauša Jakovas