Suteikti atminties diplomai

Suteikti atminties diplomai: Bujokas Alfonsas