Suteikti atminties diplomai

Suteikti atminties diplomai: Biekšaitė (Kibirkštienė) Marija