Senato rinkimų rezultatai

Registruoti nauji Vilniaus universiteto senato nariai

Gegužės 21-23 dienomis įvykus pakartotiniam balsavimui Senato rinkimuose Filologijos, Filosofijos ir Medicinos fakultetuose (su pakartotinio balsavimo Senato rinkimuose rezultatais galite susipažinti žemiau), 2018 metų gegužės 24 d. Centrinė rinkimų komisija registravo išrinktus naujos kadencijos Vilniaus universiteto Senato narius. Vilniaus universiteto Senato nariais tapo:

Prof. dr. Viktoras Masevičius (Chemijos ir geomokslų fakultetas)
Prof. habil. dr. Arūnas Ramanavičius (Chemijos ir geomokslų fakultetas)
Prof. dr. Darijus Veteikis (Chemijos ir geomokslų fakultetas)
Prof. dr. Romas Lazutka (Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas)
Prof. dr. Rimvydas Skyrius (Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas)
Doc. dr. Jurgis Pakerys (Filologijos fakultetas)
Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė (Filologijos fakultetas)
Doc. dr. Antanas Kairys (Filosofijos fakultetas)
Doc. dr. Arūnas Mickevičius (Filosofijos fakultetas)
Prof. dr. Darius Abramavičius (Fizikos fakultetas)
Doc. dr. Aidas Matijošius (Fizikos fakultetas)
Prof. habil. dr. Gintautas Tamulaitis (Fizikos fakultetas)
Doc. dr. Eglė Lastauskienė (Gyvybės mokslų centras)
Vyriaus. m. d. dr. Rūta Navakauskienė (Gyvybės mokslų centras)
Vyresn. m. d. dr. Vytautas Smirnovas (Gyvybės mokslų centras)
Vyriaus. m. d. dr. Česlovas Venclovas (Gyvybės mokslų centras)
Prof. dr. Zenonas Butkus (Istorijos fakultetas)
Doc. dr. Nerijus Šepetys (Istorijos fakultetas)
Prof. dr. Virginija Jurėnienė (Kauno fakultetas)
Doc. dr. Vytautas Evaldas Rudžionis (Kauno fakultetas)
Prof. dr. Zenona Atkočiūnienė (Komunikacijos fakultetas)
Doc. dr. Renata Matkevičienė (Komunikacijos fakultetas)
Doc. dr. Martynas Manstavičius (Matematikos ir informatikos fakultetas)
Dr. Jurgita Markevičiūtė (Matematikos ir informatikos fakultetas)
Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas (Matematikos ir informatikos fakultetas)
Prof. dr. Eugenijus Gefenas (Medicinos fakultetas)
Prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė (Medicinos fakultetas)
Prof. dr. Saulius Ročka (Medicinos fakultetas)
Vyresn. m. d. dr. Nerija Putinaitė (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas)
Prof. dr. Ainė Ramonaitė (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas)
Doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė (Teisės fakultetas)
Prof. dr. Jonas Prapiestis (Teisės fakultetas)

Vadovaujantis Statutu naujos kadencijos Senato nariais taip pat taps 8 Universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka paskirti arba išrinkti studentų atstovai bei Rektorius prof. Artūras Žukauskas (Senato narys pagal pareigas).

Pirmasis naujos kadencijos Senato posėdis įvyks š. m. birželio mėn. pabaigoje.

Pakartotinio balsavimo senato rinkimuose rezultatai

Vadovaujantis Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 26 punktu, pakartotinis balsavimas kamieniniame akademiniame padalinyje laikomas įvykusiu, jei jame dalyvavo ne mažiau kaip penktadalis Rinkimų teisę turinčių darbuotojų, todėl pakartotiniai rinkimai laikomi įvykusiais visuose trijuose žemiau nurodytuose padaliniuose.

Vadovaujantis Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 33 punktu (“pakartotinio balsavimo metu išrinktais į Senato narius laikomi kandidatai, gavę daugiausiai balsų“), išrinktais į Senatą laikomi kandidatai yra paryškinti. Prie kandidatų vardų nurodytas gautų balsų skaičius ir jų išraiška procentais. Prie informacijos apie kamieninių padalinių atstovų Senate rinkimus pateikta ir informacija apie kvorumą (rinkimuose dalyvavusių ir tokią teisę padalinyje turinčių padalinio darbuotojų skaičius bei šių rodiklių procentinis santykis).

  • Filologijos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 111/196 (56,63 proc.)
Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė – 43 (38,73 proc.)
Doc. dr. Jurgis Pakerys – 88 (79,27 proc.)
Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė – 55 (49,54 proc.)
Negaliojančiais pripažinti 4 biuleteniai

  • Filosofijos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 78/129 (60,46 proc.)
Doc. dr. Antanas Kairys – 70 (89,74 proc.)
Doc. dr. Arūnas Mickevičius – 71 (91,02 proc.)
Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

  • Medicinos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 75/251 (29,88 proc.)
Prof. dr. (HP) Edvardas Danila – 53 (70,66 proc.)
Prof. dr. Eugenijus Gefenas – 55 (73,33 proc.)
Prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė – 57 (76 proc.)
Prof. dr. Saulius Ročka – 56 (74,66 proc.)
Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

 


Išrinkti nauji Vilniaus universiteto senato nariai

2018 metų gegužės 17 d. Centrinė rinkimų komisija patvirtino gegužės 14-16 dienomis vykusių rinkimų į Senatą rezultatus.

Atkreipiame dėmesį, kad Filologijos, Filosofijos ir Medicinos fakultetuose, šiuose rinkimuose nedalyvavus bent 2/3 Rinkimų teisę turinčių darbuotojų, rinkimai laikomi neįvykusiais. Pakartotinis Senato rinkimų balsavimas šiuose padaliniuose vyks gegužės 21, 22 d. 9.00-17.00, gegužės 23 d. 9.00-15.00. Juose galės dalyvauti Rinkimų teisę turintys darbuotojai, įtraukti į Centrinės rinkimų komisijos patvirtintą rinkėjų sąrašą. Pakartotiniuose rinkimuose bus balsuojama dėl tų pačių kandidatų, iškeltų gegužės 14-16 d. vykusiems Senato rinkimams.

Taip pat pažymime, jog gegužės 14-16 dienomis vykusių rinkimų metu išrinkti kandidatai dar neregistruojami Senato nariais, nes kol neįvyko pakartotiniai rinkimai anksčiau minėtuose trijuose padaliniuose, nėra aišku, ar bus tenkinama Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 37 punkto nuostata, pagal kurią į Senatą turi būti išrinkta bent 16 profesorių ir vyriausiųjų mokslo darbuotojų (netenkinant šios kvotos Centrinė rinkimų komisija, taikydama Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 37-39 punktų taisykles, turėtų koreguoti išrinktais į Senatą laikomų kandidatų sąrašą).

Informacija apie pakartotinį balsavimą Senato rinkimuose bus skelbiama Vilniaus universiteto „Senato naujienų“ ir „Senato rinkimai 2018“ skiltyse, VU intranete ir kamieninių akademinių padalinių, kuriuose vyks rinkimai, interneto svetainėse.

 

Senato rinkimų rezultatai

Vadovaujantis Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 33 punktu, išrinktais į Senatą laikomi kandidatai yra paryškinti. Prie kandidatų vardų nurodytas gautų balsų skaičius ir jų išraiška procentais. Prie informacijos apie kamieninių padalinių atstovų Senate rinkimus pateikta ir informacija apie kvorumą (rinkimuose dalyvavusių ir tokią teisę padalinyje turinčių padalinio darbuotojų skaičius bei šių rodiklių procentinis santykis).

 

 • Chemijos ir geomokslų fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 70/86 (81,39 proc.)
Prof. dr. Viktoras Masevičius – 60 (85,71 proc.)
Prof. habil. dr. Arūnas Ramanavičius – 63 (90 proc.)
Prof. dr. Darijus Veteikis – 60 (85,71 proc.)
Negaliojančiais pripažinti 3 biuleteniai

 

 • Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 64/78 (82,05 proc.)
Prof. dr. (HP) Romas Lazutka – 64 (100 proc.)
Prof. dr. (HP) Rimvydas Skyrius – 64 (100 proc.)
Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

 

 • Filologijos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 122/196 (62,24 proc.)
Doc. dr. Nijolė Juchnevičienė – 47 (38,52 proc.)
Doc. dr. Jurgis Pakerys – 95 (77,86 proc.)
Prof. dr. (HP) Dainora Pociūtė-Abukevičienė – 56 (45,90 proc.)
Negaliojančiais pripažinti 5 biuleteniai

Pagal Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 26 punktą, Senato narių rinkimai kamieniniame akademiniame padalinyje laikomi įvykusiais, jei juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai Rinkimų teisę turinčių darbuotojų.

 

 • Filosofijos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 76/129 (58,91 proc.)
Doc. dr. Antanas Kairys – 68 (89,47 proc.)
Doc. dr. Arūnas Mickevičius – 69 (90,78 proc.)
Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

Pagal Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 26 punktą, Senato narių rinkimai kamieniniame akademiniame padalinyje laikomi įvykusiais, jei juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai Rinkimų teisę turinčių darbuotojų.

 

 • Fizikos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 116/151 (76,82 proc.)
Prof. dr. Darius Abramavičius – 60 (51,72 proc.)
Doc. dr. Ramūnas Aleksiejūnas – 36 (31,03 proc.)
Vyriaus. m. d. dr. Vygintas Gontis – 43 (37,06 proc.)
Doc. dr. Mindaugas Mačernis – 30 (25,86 proc.)
Doc. dr. Aidas Matijošius – 63 (54,31 proc.)
Prof. habil. dr. Gintautas Tamulaitis – 66 (56,89 proc.)
Prof. dr. Gintaras Valiulis – 31 (26,72 proc.)
Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

 

 • Gyvybės mokslų centro atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 144/185 (77,83 proc.)
Doc. dr. Eglė Lastauskienė – 102 (70,83 proc.)
Vyriaus. m. d. dr. Rūta Navakauskienė – 89 (61,80 proc.)
Vyresn. m. d. dr. Julija Razumienė – 79 (54,86 proc.)
Vyresn. m. d. dr. Vytautas Smirnovas – 83 (57,63 proc.)
Vyriaus. m. d. dr. Česlovas Venclovas – 95 (65,97 proc.)
Negaliojančiu pripažintas 1 biuletenis

 

 • Istorijos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 34/43 (79,06 proc.)
Prof. dr. Zenonas Butkus – 31 (91,17 proc.)
Doc. dr. Nerijus Šepetys – 21 (61,76 proc.)
Negaliojančiu pripažintas 1 biuletenis

 

 • Kauno fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 48/60 (80 proc.)
Prof. dr. Remigijus Čiegis – 5 (10,41 proc.)
Prof. dr. Virginija Jurėnienė – 40 (83,33 proc.)
Prof. dr. Asta Mikalauskienė – 8 (16,66 proc.)
Doc. dr. Vytautas Evaldas Rudžionis – 41 (85,41 proc.)
Negaliojančiu pripažintas 1 biuletenis

 

 • Komunikacijos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 35/45 (77,77 proc.)
Prof. dr. (HP) Zenona Atkočiūnienė – 19 (54,28 proc.)
Doc. dr. Renata Matkevičienė – 22 (62,85 proc.)
Doc. dr. Jolanta Mažylė – 5 (14,28 proc.)
Doc. dr. Marija Stonkienė – 12 (34,28 proc.)
Negaliojančiais pripažinti 2 biuleteniai

 

 • Matematikos ir informatikos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 103/136 (75,73 proc.)
Doc. dr. Martynas Manstavičius – 81 (78,64 proc.)
Dr. Jurgita Markevičiūtė – 68 (66,01 proc.)
Prof. dr. Rimantas Vaicekauskas – 68 (66,01 proc.)
Prof. dr. Julius Žilinskas – 59 (57,28 proc.)
Negaliojančiu pripažintas 1 biuletenis

 

 • Medicinos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 84/251 (33,46 proc.)
Prof. dr. (HP) Edvardas Danila – 62 (73,80 proc.)
Prof. dr. Eugenijus Gefenas – 57 (67,85 proc.)
Prof. habil. dr. Zita Aušrelė Kučinskienė – 69 (82,14 proc.)
Prof. dr. Saulius Ročka – 63 (75 proc.)
Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

Pagal Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 26 punktą, Senato narių rinkimai kamieniniame akademiniame padalinyje laikomi įvykusiais, jei juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai Rinkimų teisę turinčių darbuotojų.

 

 • Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 21/28 (75 proc.)
Vyresn. m. d. dr. Nerija Putinaitė – 13 (61,90 proc.)
Prof. dr. Ainė Ramonaitė – 16 (76,19 proc.)
Doc. dr. Deividas Šlekys – 11 (52,38 proc.)
Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

 

 • Teisės fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 43/54 (79,62 proc.)
Doc. dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė – 41 (95,34 proc.)
Prof. dr. Jonas Prapiestis – 37 (86,04 proc.)
Negaliojančiu pripažintas 1 biuletenis