Senato rinkimų rezultatai

Išrinkti nauji Vilniaus universiteto Senato nariai

Sukurta: 19 gegužės 2022

Senato rinkimų rezultatai

Registruoti du nauji Vilniaus universiteto Senato nariai

Birželio 27-28 dienomis įvykus pakartotiniam balsavimui Senato papildomuose rinkimuose Medicinos fakultete, 2022 metų birželio 30 d. Centrinė rinkimų komisija registravo išrinktus naujos kadencijos Vilniaus universiteto Senato narius. Vilniaus universiteto Senato nariais tapo:

Prof. dr. Aldona Beganskienė (Chemijos ir geomokslų fakultetas)

Prof. dr. Vytautė Pečiulienė (Medicinos fakultetas)

Registruoti nauji Vilniaus universiteto senato nariai

Gegužės 23-24 dienomis įvykus pakartotiniam balsavimui Senato rinkimuose Filologijos, Matematikos ir informatikos, Medicinos, Teisės fakultetuose ir Gyvybės mokslų centre (su pakartotinio balsavimo Senato rinkimuose rezultatais galite susipažinti žemiau), 2022 metų gegužės 26 d. Centrinė rinkimų komisija registravo išrinktus naujos kadencijos Vilniaus universiteto Senato narius. Vilniaus universiteto Senato nariais tapo:

Prof. dr. Viktoras Masevičius (Chemijos ir geomokslų fakultetas)
Prof. dr. Darijus Veteikis (Chemijos ir geomokslų fakultetas)
Prof. dr. Greta Drūteikienė (Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas)
Prof. dr. Rimvydas Skyrius (Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas)
Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė (Filologijos fakultetas)
Doc. dr. Vilma Zubaitienė (Filologijos fakultetas)

Doc. dr. Antanas Kairys (Filosofijos fakultetas)
Doc. dr. Arūnas Mickevičius (Filosofijos fakultetas)
Prof. dr. Darius Abramavičius (Fizikos fakultetas)

Doc. dr. Ramūnas Aleksiejūnas (Fizikos fakultetas)

Prof. dr. Robertas Grigalaitis (Fizikos fakultetas)
Prof. dr. Aidas Matijošius (Fizikos fakultetas)

Vyriaus. m. d. habil. dr. Saulius Klimašauskas (Gyvybės mokslų centras)
Prof. dr. Eglė Lastauskienė (Gyvybės mokslų centras)
Vyriaus. m. d. dr. Mindaugas Zaremba (Gyvybės mokslų centras)
Vyresn. m. d. dr. Daiva Baltriukienė (Gyvybės mokslų centras)
Doc. dr. Justina Poškienė (Istorijos fakultetas)
Doc. dr. Nerijus Šepetys (Istorijos fakultetas)
Prof. dr. Virginija Jurėnienė (Kauno fakultetas)
Doc. dr. Ilona Kiaušienė (Kauno fakultetas)
Doc. dr. Renata Matkevičienė (Komunikacijos fakultetas)

Doc. dr. Andrius Šuminas (Komunikacijos fakultetas)
Prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis (Matematikos ir informatikos fakultetas)

Prof. dr. Julius Žilinskas (Matematikos ir informatikos fakultetas)

Doc. dr. Martynas Manstavičius (Matematikos ir informatikos fakultetas)
Prof. dr. Eugenijus Gefenas (Medicinos fakultetas)
Prof. dr. Saulius Ročka (Medicinos fakultetas)

Prof. dr. Janina Tutkuvienė (Medicinos fakultetas)

Prof. dr. Renata Macaitienė (Šiaulių akademija)
Doc. dr. Nerija Putinaitė (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas)
Doc. dr. Deividas Šlekys (Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas)
Prof. dr. Ramūnas Birštonas (Teisės fakultetas)
Prof. dr. Jonas Prapiestis (Teisės fakultetas)

Prof. dr. Tadas Gudaitis (Verslo mokykla)

Vadovaujantis Statutu naujos kadencijos Senato nariais taip pat taps 9 Universiteto studentų atstovybės nustatyta tvarka paskirti arba išrinkti studentų atstovai bei Rektorius prof. dr. Rimvydas Petrauskas (Senato narys pagal pareigas).

Liepos 1 dieną (penktadienį), 12 valandą, Senato posėdžių salėje įvyks pirmasis naujos kadencijos Senato posėdis. Posėdžio metu bus renkamas Senato pirmininkas.


Pakartotinio balsavimo Senato rinkimuose rezultatai

Vadovaujantis Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 31 punktu, pakartotinis balsavimas kamieniniame akademiniame padalinyje laikomas įvykusiu, jei jame dalyvavo ne mažiau kaip penktadalis Rinkimų teisę turinčių darbuotojų, todėl pakartotiniai rinkimai laikomi įvykusiais visuose trijuose žemiau nurodytuose padaliniuose.

Vadovaujantis Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 35 punktu (“pakartotinio balsavimo metu išrinktais į Senato narius laikomi kandidatai, gavę daugiausiai balsų“), išrinktais į Senatą laikomi kandidatai yra paryškinti. Prie kandidatų vardų nurodytas gautų balsų skaičius ir jų išraiška procentais. Prie informacijos apie kamieninių padalinių atstovų Senate rinkimus pateikta ir informacija apie kvorumą (rinkimuose dalyvavusių ir tokią teisę padalinyje turinčių padalinio darbuotojų skaičius bei šių rodiklių procentinis santykis).

Filologijos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 105/219 (47,95 proc.)

Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė – 81 (77,14 proc.)

Doc. dr. Vilma Zubaitienė – 64 (60,95proc.)

Vyresn. m. d. dr. Artūras Ratkus – 46 (43,81 proc.)

Negaliojančiais pripažinti 3 biuleteniai

 

Gyvybės mokslų centro atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 121/203 (59,61 proc.)

Prof. dr. Sonata Jarmalaitė– 21 (17,36 proc.)

Vyriaus. m. d. habil. dr. Saulius Klimašauskas – 38 (31,40 proc.)

Prof. dr. Saulius Serva – 23 (19,00 proc.)

Vyriaus. m. d. dr. Saulius Gražulis – 22 (18,18 proc.)

Vyriaus. m. d. dr. Julija Razumienė – 17 (14,05 proc.)

Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

 

Matematikos ir informatikos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 79/135 (58,52 proc.)

Prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis 63 (79,75 proc.)

Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda 31 (39,24 proc.)

Prof. dr. Julius Žilinskas 48 (60,76 proc.)

Doc. dr. Martynas Manstavičius 60 (75,95 proc.)

Negaliojančiais pripažinti 4 biuleteniai

 

Medicinos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 74/324 (22,84 proc.)

Prof. dr. Eugenijus Gefenas - 58 (78,38 proc.)

Prof. dr. Saulius Ročka 60 (81,08 proc.)

Prof. dr. Janina Tutkuvienė 67 (90,54 proc.)

Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

 

Teisės fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 20/59 (33,90 proc.)

Prof. dr. Ramūnas Birštonas– 20 (100 proc.)

Prof. dr. Jonas Prapiestis – 20 (100 proc.)

Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

 

Išrinkti nauji Vilniaus universiteto senato nariai

2022 metų gegužės 19 d. Centrinė rinkimų komisija patvirtino gegužės 16-17 dienomis vykusių rinkimų į Senatą rezultatus.

Atkreipiame dėmesį, kad Filologijos, Matematikos ir informatikos, Medicinos ir Teisės fakultetuose, šiuose rinkimuose nedalyvavus bent 2/3 Rinkimų teisę turinčių darbuotojų, rinkimai laikomi neįvykusiais. Pakartotinis Senato rinkimų balsavimas šiuose padaliniuose vyks gegužės 23 d. 9.00-17.00, gegužės 24 d. 9.00-15.00. Juose galės dalyvauti Rinkimų teisę turintys darbuotojai, įtraukti į Centrinės rinkimų komisijos patvirtintą rinkėjų sąrašą. Pakartotiniuose rinkimuose bus balsuojama dėl tų pačių kandidatų, iškeltų gegužės 16-17 d. vykusiems Senato rinkimams.

GMC gegužės 23 d. 9.00-17.00, gegužės 24 d. 9.00-15.00. vyks papildomas balsavimas į 1 Senato nario vietą, kadangi padalinyje renkami 4 Senato nariai, o daugiau nei 50 proc. dalyvavusių rinkėjų balsų įvykusių rinkimų metu gavo 3 kandidatai. Šiuose rinkimuose vadovaujantis Senato narių rinkimų tvarkos 35 punktu galės dalyvauti visi pirmajame balsavimo ture neišrinkti kandidatai.

Taip pat pažymime, jog gegužės 16-17 dienomis vykusių rinkimų metu išrinkti kandidatai dar neregistruojami Senato nariais, nes kol neįvyko pakartotiniai rinkimai anksčiau minėtuose keturiuose padaliniuose, nėra aišku, ar bus tenkinama Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 39 punkto nuostata, pagal kurią į Senatą turi būti išrinkta bent 18 profesorių ir vyriausiųjų mokslo darbuotojų (netenkinant šios kvotos Centrinė rinkimų komisija, taikydama Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 39-41 punktų taisykles, turėtų koreguoti išrinktais į Senatą laikomų kandidatų sąrašą).

Informacija apie pakartotinį balsavimą Senato rinkimuose bus skelbiama Vilniaus universiteto „Senato naujienų“ ir „Rinkimai į VU Senatą 2022“ skiltyse, VU intranete ir kamieninių akademinių padalinių, kuriuose vyks rinkimai, interneto svetainėse.

Senato rinkimų rezultatai

Vadovaujantis Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 35 punktu, išrinktais į Senatą laikomi kandidatai yra paryškinti. Prie kandidatų vardų nurodytas gautų balsų skaičius ir jų išraiška procentais. Prie informacijos apie kamieninių padalinių atstovų Senate rinkimus pateikta ir informacija apie kvorumą (rinkimuose dalyvavusių ir tokią teisę padalinyje turinčių padalinio darbuotojų skaičius bei šių rodiklių procentinis santykis).

Chemijos ir geomokslų fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 66/91 (72,53 proc.)
Prof. dr. Viktoras Masevičius – 54 (81,81 proc.)
Prof. dr. Darijus Veteikis – 55 (83,33 proc.)
Negaliojančiais pripažinti 1 biuletenis

 

Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 52/60 (86,66 proc.)
Prof. dr. Greta Drūteikienė – 51 (98,08 proc.)
Prof. dr. Rimvydas Skyrius – 50 (96,15 proc.)
Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

 

Filologijos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 139/219 (64,47 proc.)
Prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė – 99 (71,22 proc.)

Doc. dr. Vilma Zubaitienė – 82 (58,99 proc.)

Vyresn. m. d. dr. Artūras Ratkus – 58 (41,72 proc.)

Negaliojančiais pripažinti 6 biuleteniai

Pagal Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 31 punktą, Senato narių rinkimai kamieniniame akademiniame padalinyje laikomi įvykusiais, jei juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai Rinkimų teisę turinčių darbuotojų, todėl rinkimai padalinyje laikomi neįvykusiais.

 

Filosofijos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 92/134 (68,65 proc.)

Prof. dr. Evaldas Kazlauskas – 47 (51,08 proc.)
Doc. dr. Antanas Kairys – 61 (66,30 proc.)
Doc. dr. Arūnas Mickevičius – 60 (65,21 proc.)
Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

 

Fizikos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 132/185 (71,35 proc.)
Prof. dr. Darius Abramavičius – 87 (65,90 proc.)
Doc. dr. Ramūnas Aleksiejūnas – 80 (60,60 proc.)
Vyriaus. m. d. habil. dr. Gediminas Gaigalas – 52 (39,39 proc.)

Prof. dr. Robertas Grigalaitis– 85 (64,39 proc.)

Prof. dr. Aidas Matijošius– 112 (84,84 proc.)

Doc. dr. Mindaugas Mačernis– 40 (30,30 proc.)

Negaliojančiu pripažintas 1 biuletenis

 

Gyvybės mokslų centro atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 155/203 (76,35 proc.)
Prof. dr. Sonata Jarmalaitė– 55 (35,48 proc.)

Vyriaus. m. d. habil. dr. Saulius Klimašauskas – 74 (47,74 proc.)

Prof. dr. Eglė Lastauskienė– 107 (69,03 proc.)

Prof. dr. Saulius Serva – 57 (36,77 proc.)

Vyriaus. m. d. dr. Saulius Gražulis – 63 (40,65 proc.)

Vyriaus. m. d. dr. Julija Razumienė – 52 (33,55 proc.)

Vyriaus. m. d. dr. Mindaugas Zaremba – 78 (50,32 proc.)

Vyresn. m. d. dr. Daiva Baltriukienė – 96 (61,94 proc.)

Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

 

Istorijos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 40/49 (81,63 proc.)
Prof. dr. Jurgita Verbickienė– 15 (37,50 proc.)

Doc. dr. Justina Poškienė– 29 (72,50 proc.)

Doc. dr. Nerijus Šepetys– 22 (55,00 proc.)

Negaliojančiais pripažinti 4 biuleteniai

 

Kauno fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 42/58 (72,41 proc.)
Prof. dr. Virginija Jurėnienė – 40 (95,24 proc.)

Doc. dr. Ilona Kiaušienė – 41 (97,62 proc.)

Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra 

 

Komunikacijos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 34/48 (70,83 proc.)
Doc. dr. Renata Matkevičienė– 26 (76,47 proc.)

Doc. dr. Andrius Šuminas – 18 (52,94 proc.)

Negaliojančiais pripažinti 5 biuleteniai

 

Matematikos ir informatikos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 85/135 (62,96 proc.)
Prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis 67 (78,82 proc.)

Prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda 34 (40,00 proc.)

Prof. dr. Julius Žilinskas 58 (68,24 proc.)

Doc. dr. Martynas Manstavičius 65 (76,47 proc.)

Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra 

Pagal Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 31 punktą, Senato narių rinkimai kamieniniame akademiniame padalinyje laikomi įvykusiais, jei juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai Rinkimų teisę turinčių darbuotojų, todėl rinkimai padalinyje laikomi neįvykusiais.

 

Medicinos fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 88/324 (27,16 proc.)
Prof. dr. Eugenijus Gefenas - 73 (82,95 proc.)

Prof. dr. Saulius Ročka 74 (84,09 proc.)

Prof. dr. Janina Tutkuvienė 79 (89,77 proc.)

Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

Pagal Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 31 punktą, Senato narių rinkimai kamieniniame akademiniame padalinyje laikomi įvykusiais, jei juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai Rinkimų teisę turinčių darbuotojų, todėl rinkimai padalinyje laikomi neįvykusiais.

 

Šiaulių akademija

Dalyvavo rinkėjų: 57/78 (73,07 proc.)

Prof. dr. Remigijus Bubnys - 28 (49,12 proc.)

Prof. dr. Renata Macaitienė - 29 (50,88 proc.)

Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

 

Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 24/35 (68,57 proc.)
Doc. dr. Nerija Putinaitė – 21 (87,50 proc.)
Doc. dr. Deividas Šlekys – 21 (87,50 proc.)
Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

 

Teisės fakulteto atstovų Senate rinkimai

Dalyvavo rinkėjų: 31/59 (52,54 proc.)
Prof. dr. Ramūnas Birštonas– 29 (93,55 proc.)
Prof. dr. Jonas Prapiestis – 30 (96,77 proc.)
Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra

Pagal Senato narių rinkimų tvarkos aprašo 31 punktą, Senato narių rinkimai kamieniniame akademiniame padalinyje laikomi įvykusiais, jei juose dalyvavo ne mažiau kaip du trečdaliai Rinkimų teisę turinčių darbuotojų, todėl rinkimai padalinyje laikomi neįvykusiais.

 

Verslo mokykla

Dalyvavo rinkėjų: 8/9 (88,88 proc.)

Prof. dr. Tadas Gudaitis - 5 (62,50 proc.)

Doc. dr. Ieva Bužienė - 3 (37,50 proc.)

Pripažintų negaliojančiais biuletenių nėra