Neurobiologija

Papildoma informacija

  • Padalinys: Gyvybės mokslų centras
  • Krypčių grupė: Gyvybės mokslai
  • Studijų kryptis (šaka): Biologija
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Gyvybės mokslų magistras
  • Trukmė: 2 metai
  • Studijų forma: Nuolatinės dieninės studijos
  • Studijų programos apimtis kreditais: 120
  • Metinė studijų kaina: 3236 EUR

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

- Priimami asmenys iš biomedicinos mokslų studijų srities, švietimo ir ugdymo krypčių grupės, chemijos, fizikos, matematikos, informatikos, sveikatos informatikos, sociologijos, socialinio darbo, antropologijos, psichologijos, socialinių studijų, filososfijos bakaluro studijų programų bei genetikos ir molekulinės biologijos gretutinių studijų;

- Reabilitacijos krypties, baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir papildomas bakalauro ištęstines studijas ergoterapijos ar kineziterapijos programą Vilniaus universitete;

-Baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigė Vilniaus universitete Biologijos papildomųjų studijų programą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Studijų programos tikslas

Neurobiologijos studijų programa yra skirta parengti specialistus savarankiškam darbui mokslo bei mokymo srityse, taip pat darbui įvairiose valstybinėse ir privačiose struktūrose, kuriose reikia gilesnių mokslinių bei praktinių žinių ir gebėjimų neuromokslų, biosistemų elektrofiziologijos, psichofarmakologijos ir pan. srityse.

Studijų programos planas

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Asmuo, baigęs Neurobiologijos programą, geba studijuoti naujausią mokslinę, eksperimentinę ir techninę literatūrą bei kitus šiuolaikinius informacijos šaltinius, taikyti naujausius šiuolaikinius mokslinio tyrimo ir analizės metodus; gali paaiškinti žmogaus ir gyvūnų organizme, ypač nervų sistemoje, vykstančius reiškinius nuo ląstelinių mechanizmų iki bendros sistemų elektrofiziologijos; geba iškelti, analizuoti problemas, susijusias su žmogaus ir gyvūnų nervų sistemos ypatumais; išmano šiuolaikinių klinikinių tyrimo metodų pritaikymo sritis, privalumus ir trūkumus.

Tolimesnių studijų galimybės

Neurobiologijos magistrai turi galimybę tęsti studijas biofizikos, biochemijos, biologijos, doktorantūroje Vilniaus universitete bei daugelyje kitų Lietuvos bei užsienio aukštųjų mokyklų.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti mokslo bei mokymo srityse įvairiose mokslinėse institucijose, medicinos įstaigose, privačiose firmose, prekiaujančiose laboratorine įranga ir priemonėmis, medicinine technika, taip pat farmacinėse firmose, užsiimančiose tiek gamyba, tiek realizacija.

 

Kilus klausimams kreiptis:

Prof. Osvaldas Rukšėnas

239 82 22, ;

Saulėtekio al. 7, V131 kab.