Mokslinių tyrimų sritys

Mokslinių tyrimų sritys

Sukurta: 04 sausio 2010

Patvirtinta Vilniaus universiteto Senato 2012 m. balandžio 24 d. posėdžio nutarimu Nr. S-2012-4-1

Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų sritys

1. Humanitariniai mokslai.

2. Lituanistika.

3. Visuomenės struktūra ir raida.

4. Žmogaus biologinis ir sociopsichologinis pažinimas ir raida.

5. Sveikas žmogus, ligų prevencija, diagnostika ir gydymas.

6. Genomika, biomolekulės ir biotechnologijos.

7. Ekosistemų pokyčiai, apsauga, gamtos resursai.

8. Naujos funkcinės medžiagos ir dariniai.

9. Teorinė ir kondensuotųjų medžiagų fizika.

10. Lazerių fizika ir šviesos technologijos.

11. Fundamentinė ir taikomoji matematika.

12. Informatika ir informacinės technologijos.