Mokslo renginiai 2016 m.

Fakultetai / FacultiesInstitutai / Institutes:Centrai / Centres:
Chemijos fakultetas / Faculty of Chemistry Taikomųjų mokslų institutas / Institute of Applied Research

Taikomųjų mokslų institutas / Institute of Applied Research

Lyčių studijų centras / Centre for Gender Studies

Ekonomikos fakultetas / Faculty of Economics Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science Religijos studijų ir tyrimų centras / Religious Studies and Research Centre
Filologijos fakultetas / Faculty of Philology Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages Orientalistikos centras / Centre of Oriental Studies
Filosofijos fakultetas / Faculty of Philosophy Teorinės fizikos ir astronomijos institutas / Institute of Theoretical Physics and Astronomy Botanikos sodas / Botanical Garden
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics Biochemijos institutas / Institute of Biochemistry  
Gamtos mokslų fakultetas / Faculty of Natural Sciences Biotechnologijos institutas / Institute of Biotechnology  
Istorijos fakultetas / Faculty of History Matematikos ir informatikos institutas / Institute of Mathematics and Informatics  
Kauno humanitarinis fakultetasKauno humanitarinis fakultetas / Kaunas Faculty of Humanities    
Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication    
Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics    
Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine    
Teisės fakultetas / Faculty of Law    

Pastabos: renginių sąrašas ir datos gali keistis; tarptautiniai renginiai žymimi raide T.

Remarks: the list and the dates of events may change; international events are marked with letter I; when calling from abroad dial +370 before each local number (Lithuania's international code) and 5 (for Vilnius) or 37 (for Kaunas).

 

Chemijos fakultetas / Faculty of Chemistry  
Pavadinimas / Title  Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

COST veiklos MP1202 Seminaras „Nanostruktūrintos medžiagos: dangos, paviršiai, biokeramika, kompozitai, membranos“

Workshop of COST Action MP1202 „Nanostructured materials: coatings, surfaces, bioceramics, composites, membranes“

2016 03 14

2016 03 16

Prof. A. Kareiva, Neorganinės chemijos katedra / Department of Inorganic Chemistry,

tel. 219 31 10,

Tarptautinė konferencija „Chemija ir Cheminė Technologija 2016“ (T)

International conference „Chemistry & Chemical Technology 2016“(I)

http://cct2016.ftmc.lt/

2016 04 28

2016 04 29

Prof. A. Kareiva, Neorganinės chemijos katedra / Department of Inorganic Chemistry,

tel. 219 31 10,

Tarptautinė konferencija „Current Trends in Cancer Theranostics“(T)

International conference „Current Trends in Cancer Theranostics“(I)

http://www.nanophoto.de/index.php?id=169

2016 06 19

2016 06 23

Doc. S. Šakirzanovas, Taikomosios chemijos katedra/Department of Applied Chemistry,

tel. 219 31 90,

Tarptautinė organinės sintezės konferencija „Balticum Organicum Syntheticum 2016“(T)

International conference on organic synthesis „Balticum Organicum Syntheticum 2016“(I)

www.boschern.eu

2016 07 03

2016 07 06

Prof. E. Butkus, Organinės chemijos katedra/ Department of Organic Chemistry,

tel. 219 31 92,

Tarptautinė konferencija „Baltijos šalių polimerų simpoziumas 2016“(T)

International conference „Baltic Polymer Symposium 2016“(I)

2016 09

Prof. R. Makuška, Polimerų chemijos katedra / Department of Polymer Chemistry,

tel. 219 32 27,

Tarptautinė konferencija „9-oji Nano Mokykla“ (T)

International conference „9-th Nanoschool“ (I)

2016 10

Prof. A. Ramanavičius, Fizikinės chemijos katedra / Department of Physical Chemistry,

tel. 219 31 85,

Ekonomikos fakultetas / Faculty of Economics

 

 

Pavadinimas / Title

Data / Date

Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija InSITE 2016 „Informing Science & Information Technology in Education“ (T)

International conference InSITE 2016 „Informing Science & Information Technology in Education“ (I)

http://www.informingscience.org/Conferences/InSITE2016/Overview

2016 06 27

2016 07 01

Prof. R. Skyrius, Ekonominės informatikos katedra / Department of Economic Informatics,

tel. 236 61 39,  
Filologijos fakultetas / Faculty of Philology  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Prof. habil. dr. Reginos Koženiauskienės jubiliejinė paroda VU bibliotekoje ir vieša paskaita Filologijos fakultete

Exhibition at the Vilnius University library and a public lecture at the Faculty of Philology, dedicated to the anniversary of Prof. Habil. Dr. Regina Koženiauskienė

2016 02 10

Doc. N. Linkevičienė, dr. A. Valotka, Lietuvių kalbos katedra / Department of Lithuanian Language,

tel. 2687212,

Seminaras, skirtas Juozo Pikčilingio 90-ioms gimimo metinėms

 

Seminar dedicated to commemorate the 90th anniversary of Juozas Pikčilingis
2016 02 19

Prof. R. Koženiauskienė, dr. I. Strungytė-Liugienė, dokt. D. Liepinytė-Kytrienė, Lietuvių kalbos katedra / Department of Lithuanian Language,

tel. 26872 12,

Du seminarai iš ciklo „Bendrųjų ir dalykinių filologo kompetencijų ugdymas“

Two seminars from the cycle “Formation of the General and Specific Competencies of Philologists”

2016

 

Prof. A. Lichačiova, Rusų filologijos katedra katedra / Department of Russian Philology,

tel. 268 72 24,

Tarptautinė konferencija "Lietuvių literatūra ir kultūros kontekstai"

International conference "Lithuanian Literature and Cultural Contexts"

2016 03

2016 04

Doc. A. Tikuišienė, Lietuvių literatūros katedra / Department of Lithuanian Literature,

tel. 268 72 16,

Studentų konferencija „Mokslinė studentų germanistų konferencija 2016: kalba ir literatūra“

Studierendenkonferenz „Wissenschaftliche Tagung der Germanistikstudierenden 2016: Sprache und Literatur“

National conference “Conference of Students of German Philology 2016: Language and Literature”

 
2016 04 08

Dr. D. Šileikaitė-Kaishauri, dr. L. Plaušinaitytė, V. Katinienė,

Vokiečių filologijos katedra / Department of German Philology,

tel. 268 72 30,

Mokslinė studentų konferencija

Students’ Scientific Conference

 
2016 04

Doc. J. Šinkūnienė, dr. D. Valančiūnas, Anglų filologijos katedra/ Department of English Philology,

tel. 268 72 28,

 

 

Seminaras „Česlovas Milošas (Czesław Miłosz) cenzūros gniaužtuose“

Seminar "Czeslaw Milosz in the grip of censorship"

2016 04

Dr. T. Dalecka, Polonistikos centras/ Centre of Polish Studies,

tel. 268 72 37, 868476441,

Seminaras „Lenkų kalbos kultūra. Normos ir formos“ (skirtas dėstytojams ir lenkų kalbos mokytojams )

Seminar "The culture of the Polish language. Norms and forms" 

2016 04

2016 05

Doc. M. Davlevič, Polonistikos centras/ Centre of Polish Studies,

tel. 268 72 37, 867522586

XIV studentų mokslinė konferencija – „Polonistikos dienos“

14th Students’ Conference – „Days of Polonistics“
2016 05

Doc. V. Ušinskienė, dr. I. Fedorovič, Polonistikos centras/ Centre of Polish Studies,

tel. 268 72 37, 868568160, 861873503,

Seminaras - susitikimas su norvegų rašytoju Erlend Loe

Seminar - meeting with the Norwegian writer Erlend Loe

2016 03

2016 05

V. Groven, Skandinavistikos centras / Centre of Scandinavian Studies,

tel. 863090597,

Tarptautinė konferencija „FLaRN 7 “ (T)

International conference „FLaRN 7“ (I)

www.cardiff.ac.uk/encap/research/networks/flarn

2016 06 28

2016 06.30

Dr. R. Juknevičienė, Anglų filologijos katedra /Department of English Philology,

tel. 268 72 28,

Akademinė Druskininkų savaitė „Baltos lankos“

Druskininkai Academic Week „Baltos lankos“

2016 06 30

2016 07 03

Prof. A. Sverdiolas, A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centras /A. J. Greimas Centre of Semiotics and Literary Theory,

tel. 268 71 61,

Seminaras „Literatūros salos“

Seminar "Literary Islands"

 
2016 07

Doc. M. Kvietkauskas, Lietuvių literatūros katedra / Department of Lithuanian Literature,

tel. 268 72 16,

Seminarai „Už disciplinų“

Seminars "Beyond Disciplines"
2016 / du kartus per metus/twice per month

Doc. M. Kvietkauskas, Lietuvių literatūros katedra / Department of Lithuanian Literature,

tel. 268 72 16,

Tarptautinė konferencija „51-asis lingvistikos kolokviumas“ (T)

Internationale Tagung „51. Lingistisches Kolloqium“

International conference “51th Linguistics Colloquium” (I)

2016 09 08

2016 09 10

Dr. S. Volungevičienė, dr. V. Masiulionytė, Vokiečių filologijos katedra / Department of German Philology,

tel. 268 72 30,

 

Tarptautinė konferencija „Rašymo ir skaitymo strategijos: 20–21 a. rusų romanas“ (T)

International conference “Writing and Reading Strategies: Russian Novel of the 20th-21st centuries“ (I)

2016 09 22

2016 09 23

R. Čičinskaitė, Rusų filologijos katedra / Department of Russian Philology,

tel. 852687224,

Etnolingvistinis seminaras ir kūrybinės dirbtuvės

Ethnolinguistic seminar and workshop

2016 09 28

2016 09 29

Prof. I. Smetonienė, Lietuvių kalbos katedra / Department of Lithuanian Language,

tel. 2687212,

Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna“ (T)

International Conference of Applied Linguistics „Languages and People: Diversity and Harmony“ (I)

 

www.lsk.flf.vu.lt

2016 09 28

2016 09 29

Prof. M. Ramonienė, doc. L. Vilkienė, Lituanistinių studijų katedra katedra / Department of Lithuanian Studies,

tel. 268 72 14,

Tarptautinė 23-oji Jono Jablonskio konferencija „Reikšmės kalboje ir kultūroje“ (T)

23th International Jonas Jablonskis conference "Meanings in Language and Culture" (I)

2016 09 30

2016 10 01

Prof. I. Smetonienė, prof. dr. V. Kardelis, doc. V. Zubaitienė, dr. G. Judžentytė, Lietuvių kalbos katedra / Department of Lithuanian Language, doc. K. Rutkovska, Polonistikos centras / Centre of Polish Studies,

tel. 268 72 12,

Tarptautinė literatūros konferencija “Istorija, atmintis ir nostalgija: literatūrinės ir kultūrinės reprezentacijos” (T)

International Literary Conference “History, Memory, and Nostalgia: Literary and Cultural Representations” (I)

2016 09 29

2016 10 01

Prof. R. Rudaitytė, Anglų filologijos katedra / Department of English Philology,

tel. 268 72 28, 268 72 06,

 

Tarptautinis mokslinis seminaras skirtas A. M. Benediktseno 150-osioms gimimo metinėms (T)

International academic seminar to mark A. M. Benediktsen's 150th anniversary (I)

2016 09

2016 11

Doc. I. Steponavičiūtė Aleksiejūnienė, Skandinavistikos centras / Centre of Scandinavian Studies,

tel. 861048058,

Tarptautinė konferencija „Lietuvos ir Anglijos protestantų ryšiai. Chylinskis“ (T)

2016 10 07

Dr. G. Kavaliūnaitė-Holvoet, Baltistikos katedra / Department of Baltic Studines,

tel. 268 72 11,

Respublikinė konferencija „Lietuvių kalba ES erdvėje: kokybės dimensija“

National conference „The Lithuanian language in the European Union: the dimension of quality“

www.vsk.flf.vu.lt

2016 10 14

Prof. N. Maskaliūnienė, Vertimo studijų katedra / Department of Translation Studies,

tel. 268 72 45,

Tarptautinė konferencija, skirta Alekso Girdenio 80-osioms gimimo metinėms (T)

International Conference dedicated to the 80th anniversary of Professor Aleksas Girdenis (I)

2016 10 20

2016 10 21

Prof. B. Jasiūnaitė, Baltistikos katedra / Department of Baltic Studies,

tel. 268 72 11,

Tarptautinė konferencija "Colloquium Balticum XV Vilnense" (T)

International conference "Colloquium Balticum XV Vilnense" (I)

www.colloquiumbalticum.org

2016 11 03

2016 11 05

Doc. A. Kučinskienė, Klasikinės filologijos katedra / Department of Classical Philology,

tel. 268 72 21,

Filosofijos fakultetas / Faculty of Phylosophy  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at

Seminarai „Concilium Educationis“

Seminars „Concilium Educationis“

2016 (du kartus per semestrą / twice a semester)

Prof. V. Targamadzė, Edukologijos katedra / Department of Educology,

tel. 868622743, vilija.targamadze@gmail.com

Tarptautinė konferencija „Socialinis darbas dinamiškose visuomenėse: išsaugant identitetą, atsiveriant naujovėms“ (T)

International conference “Social Work in Dynamic Societies: Preserving Identity, Embracing Innovations“ (I)
2016 02 25

Doc. V. Gevorgianienė, Socialinio darbo katedra / Department of Social Work,

tel. 861517924,

Lietuvos individualiosios psichologijos draugijos ir Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros metinė konferencija

Annual conference of Lithuanian sočiety of Individual psychology and dept. of Clinical and organisational psychology
2016 03 12

Doc. R. Bieliauskaitė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra/Depatment of Clinical and Organisational Psychology,

tel. 867223065,

Tarptautinė konferencija „6-oji kasmetinė Vilniaus traumų psichologijos konferencija“ (T)

International Conference „6th Annual Vilnius Trauma Psychology Conference“ (I)

2016 03 18

Doc. E. Kazlauskas, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of  Clinical and Organizational Psychology,

tel. 268 71 26,

Respublikinė konferencija „Tarpdisciplininio profesinės reabilitacijos paslaugų modelio kūrimas: 10-ties metų patirtis Lietuvoje“

National conference „Transdisciplinarity in Vocational Rehabilitation Service Model: 10 Years Experience in Lithuania“

2016 03 18

Doc. R. Sargautytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Cinical and Organizational Psychology,

tel. 266 76 05,

Respublikinė konferencija „Psichologas organizacijoje: informacinių technologijų pasaulyje

National conference "The Psychologist in an Organization: in the World of Information Technology"

2016 04 15

M. Miselytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of  Clinical and Organizational Psychology,

tel. 860069472,

Respublikinė konferencija „13-oji Jaunųjų mokslininkų psichologų konferencija“

National Conference „13th Conference for Young Scientists
2016 04 22

Dokt. J. Eimontas, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,

tel. 266 76 05,

Seminaras „Stichinės nelaimės. Konceptualiniai ir normatyviniai klausimai“

Seminar „Disasters. Conceptual and Normative Issues“

2016 05 05

V. Dranseika, Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of Logic and History of Philosophy,

tel. 861679143,

Konferencija „Modernybė, postmodernybė, šiuolaikybė“

Conference „Modernity, Postmodernity, Contemporaneity“

2016 05 06

2016 05 07

V. Dranseika, Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of Logic and History of Philosophy,

tel. 861679143,

Seminaras „Bioetikos ir medicinos filosofijos temos“

Seminar „Issues in Bioethics and Philosophy of Medicine“

http://www.mies.mf.vu.lt/en/nnpmme/

 

2016 06 06

2016 06 07

V. Dranseika, Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of Logic and History of Philosophy,

tel. 861679143,

Tarptautinė konferencija „Šeimos antropologinės tapatybės šiandien“ (T)

International Conference "The Questions of Anthropological Family Identity Today" (I)
2016 06

Doc. L. Gvaldaitė, doc. I. E. Laumenskaitė, Socialinio darbo katedra / Department of Social Work,

tel. 861154224,

Grupių santykių seminaras pagal Tavistock‘o metodologiją

Group Relations Conference

http://www.fsf.vu.lt/studijos/neformalios

2016 08 24

2016 08 28

Doc. J. Buzaitytė-Kašalynienė, Socialinio darbo katedra / Department of Social Work,

tel. 266 7610,

Tarptautinė konferencija „Švietimo politika ir kultūra“ (T)

International Conference „Education Policy and Culture“ (I)
2016 10

Doc. I. Stonkuvienė, Edukologijos katedra / Department of Educology,

tel. 266 76 25,

Regioninė konferencija „Asmenybės integralumo paieškos: santykio su autoritetu problema ir psichoterapija“

Regional conference „Revelation of personality’s integrity: problem of relation with authority and psychotherapy“

2016 10 21

Prof. G. Gudaitė, dr. N. Grigutytė, Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedra / Department of Clinical and Organizational Psychology,

tel. 266 76 05,

Seminaras „Kūdikio motinos santykių sutrikimai: ankstyvoji autizmo diagnostika“ (Marie Christine Laznik)

Seminar „The Baby's Mother's Relationship Disorders: Early Autism Diagnosis”
2016 11

Doc. D. Čekuolienė, Bendrosios psichologijos katedra / Department of General Psychology,

tel. 266 76 05,
Fizikos fakultetas / Faculty of Physics  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija – „Aukšto našumo skaičiavimų BULL vartotojų grupės susitikimas“ (T)

International conference „The Meeting of Bull User Group for Extreme Computing“ (I)

http://www.bux-org.com/

 

2016 03 22

2016 03 23

Doc. J. Šulskus, Teorinės fizikos katedra / Department of Theoretical Physics,

tel. 868225742,

Tarptautinė konferencija „7-asis COST IC1208 valdymo komiteto ir darbo grupių susitikimas“ (T)

International conference „7th COST IC1208 management committee and working groups meeting“ (I)

http://www.lms.ff.vu.lt/conferences/home-and-news-ic1208-vilnius

2016 04 14

2016 04 15

Doc. R. Grigalaitis, Radiofizikos katedra / Department of Radiophysics,

tel. 236 60 77,

Europos dalelių fizikos organizacijos (CERN) mokslininko, eksperimentinės fizikos specialisto dr. Christopho Schaferio paskaitų ciklas "Dalelių sąveika su materija ir detektorių kūrimo principai"

Dr. Christoph Schaefer, an experimental physicist working for over 10 years in CERN on detectors gives a lecture in four parts about particle detectors.

http://web.vu.lt/ff/t.gajdosik/cern/

III-oji paskaita 2016 11 02:

http://naujienos.vu.lt/mokslas/cern-mokslininkas-aptars-subatominiu-daleliu-registravimo-ypatumus/

IV-oji paskaita 2016 11 03:

http://naujienos.vu.lt/mokslas/cern-mokslininkas-baigia-paskaitu-cikla-apie-subatominiu-daleliu-registravimo-ypatumus/

2016 03 14

2016 04 18

2016 11 02 

2016 11 03

Doc. T. Gajdosik, dr. A. Juodagalvis, Fizikos fakultetas/ Faculty of Physics,

tel. 223 46 58,

 

Tarptautinė konferencija „IV Lietuvos-Ukrainos-Lenkijos feroelektrikų fizikų susitikimas “ (T)

International conference „IV Lithuanian-Ukrainian-Polish Meeting on Ferroelectrics Physics“ (I)

2016 09 05

2016 09 09

 

Prof. J. Banys, Radiofizikos katedra / Department of Radiophysics,

tel. 236 60 81,

COST veiklos seminaras "TD14010 Fast Advanced Scintillator Timing"

COST seminar "TD14010 Fast Advanced Scintillator Timing"

2016 09 08

2016 09 09

Prof. G. Tamulaitis, Puslaidininkių fizikos katedra / Department of Semiconductor Physics,

tel. 236 60 71,

Gamtos mokslų fakultetas / Faculty of Natural Sciences  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Respublikinė konferencija, skirta paminėti 50 metų Lietuvos kraštovaizdžio pertvarkos sukaktį „50 metų Lietuvos kraštovaizdžio pertvarkai: ekologiniai ir kultūriniai aspektai“

2016 01 05

2016 01 08

Doc. F. Kavoliutė, Geografijos ir kraštotvarkos katedra/ Department. of Geography and Land Management,

tel. 239 82 86,

SeminarasSilūro tyrimai Lietuvoje -  paskutiniųjų penkių metų perspektyva. Masiniai išmirimai, astronominiai ciklai, paleoekologija“

SeminarSilurian Studies in the Lithuania – the Perspective of the Last Five Years: Mass Extinctions, Astronomical Cycles, Paleoecology

www.geol.gf.vu.lt/lt
2016 02

Dr. A. Spiridonov, Geologijos ir mineralogijos katedra / Department of Geology and Mineralogy,

tel. 239 82 73, 239 82 76,

Europos muziejų naktis

The European Night of museums

www.nuitdesmusees.culture.fr

www.muziejai.lt

2016 05 21

E. Rudnickaitė, GMF, Geologijos ir mineralogijos katedra, Geologijos muziejus / Department of Geology and Mineralogy, Museum of Geology,

tel. 239 82 77,  

Ekspedicija – respublikinė konferencija, skirta durpžemiams

Expedition – national conference devoted to histosols

2016 09

2016 10

Doc. J. Volungevičius, Geografijos ir kraštotvarkos katedra/ Department of Geography and Land Management,

tel. 239 82 87,

III Baltijos mikrobiologų kongresas

3th Congress of Baltic Microbiologists

www.

2016 10 18

2016 10 21

Prof. L. Kalėdienė, prof. N. Kuisienė, Mikrobiologijos ir biotechnologijos katedra / Department of Microbiology and Biotechnology,

tel. 239 82 05,

Respublikinė konferencija „Metinė Geologijos krypties doktorantų konferencija“

National conference „The Annualconference of PhD Students of Geology

www.geol.gf.vu.lt/lt
2016 11

Prof. P. Šinkūnas, doc. D. Kaminskas, E. Rudnickaitė, Geologijos ir mineralogijos katedra / Department of Geology and Mineralogy,

tel. 239 82 72, 239 82 77,

Respublikinė konferencija „Cartographia conventionalis et moderni“

National conference „Cartographia Conventionalis et Moderni“

2016 12 04

Prof. A. Česnulevičius, Kartografijos centras / Center of Cartography,

tel. 239 82 96,

Istorijos fakultetas / Faculty of History  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Respublikinė konferencija "Trakinių partizanai: akademinė diena, 2016"

National conference "Trakinių partizanai: Academic Day, 2016"

2016 04 07

Dr. N. Černiauskas, Naujosios istorijos katedra / Department of Modern History,

tel. 268 72 86,

Tarptautinė konferencija „Europos archeologų asociacijos 22-asis metinis susitikimas“(T)

International Conference “22 nd Annual Meeting of the EAA (European Association of Archaeologists)” (I)

www.eaavilnius2016.lt

2016 08 31

2016 09 04

Prof. A. Kuncevičius, Archeologijos katedra / Department of Archaeology,

tel. 268 72 84,


Tarptautinė konferencija "Antrajam Lietuvos Statutui - 450 metų" (T)

International conference "Second Lithuanian Statute - 450" (I)

 

2016 10 20

2016 10 21

Prof. I. Valikonytė, Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra / Department of Ancient and Medieval History,

tel. 268 72 36,

Kauno humanitarinis fakultetas / Kaunas Faculty of Humanities  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Seminarų ciklas„Žmogiškųjų išteklių valdymas: vietiniai ir tarptautiniai aspektai“

Seminar series„Human Resource Management: Local and International Issues“

2016 02 

2016 05

Doc. I. Šarkiūnaitė, Verslo ekonomikos ir vadybos katedra / Department of Business Economics and Management,

tel.  (37) 42 23 44, ingrida.sarkiunaite@khf.vu.lt

Seminarų ciklas „Audiovizualinis vertimas Lietuvoje: poreikis, iššūkiai, galimybės ir tendencijos“

A series of seminars „Audiovisual Translation in Lithuania: Tendencies, Demand, Challenges and Opportunities “

2016 02

2016 05

Doc. D. Satkauskaitė, Germanų filologijos katedra / Department of Germanic Philology,

tel. (37) 42 26 04, danguole.satkauskaite@khf.vu.lt

2 – oji respublikinė mokslinė konferencija „Žmogiškųjų išteklių valdymo aktualijos“

2nd National Scientific Conference „Actualities of Human Resource Management”
2016 04 14

Doc. I. Šarkiūnaitė, dokt. D. Ročkė, Verslo ekonomikos ir vadybos katedra / Department of Business Economics and Management,

tel.  (37) 42 23 44, ingrida.sarkiunaite@khf.vu.lt , dovile.rocke@khf.vu.lt

Respublikinė konferencija „.Darnus vystymasis 2016“

National conference „ Sustainable developmnet 2016“

2016 04 25

Prof. D. Štreimikienė, Sociokultūrinių tyrimų centras, Verslo ekonomikos ir vadybos katedra / Centre for Socio-cultural Research, Department of Business Economics and Management,

tel. 861403424,

Tarptautinė konferencija „Tarp eilučių: lingvistikos, literatūrologijos, medijų erdvė TELL ME 2016“ (T)

International conference „Thought Elaboration: Linguistics, Literature, Media Expression: TELL ME 2016“ (I)

http://www.tellme.khf.vu.lt/lt/

2016 04 26

2016 04 27

Doc. D. Satkauskaitė, Germanų filologijos katedra / Department of Germanic Philology,

tel. (37) 42 26 04, danguole.satkauskaite@khf.vu.lt

Studentų lituanistų mokslinė konferencija

Lithuanian Philology Student‘s Scientific Conference
2016 05 05

Doc. R. Baranauskienė, Lietuvių filologijos katedra /Department of Lithuanian Philology,

tel. (37) 42 26 04, rita.baranauskiene@khf.vu.lt

Prof. J. Diaz-Cinto paskaitų ir seminarų ciklas „Audiovizualinio vertimo pokyčiai ir plėtra“; Audiovizualinis vertimas Europoje: Subtitravimo semiotika“

Cycle of seminars „Changes and Developments in Audiovisual Translation“ „Audiovisual Translation in Europe: Semiotics of Subtitling“

2016 05 09

2016 05 15

Prof. L. Ulvydienė, Germanų filologijos katedra / Department of Germanic Philology,

tel. ( 37) 42 26 04, loreta.ulvydiene@khf.vu.lt

Tarptautinė konferencija „Žmogus kalbos erdvėje“ (T)

International conference „Man in the Space of Language“(I)

2016 05 13

2016 05 14

Dr. J. Radavičiūtė, Užsienio kalbų katedra / Department of Foreign Languages,

tel. (37) 42 24 77, jurate.radaviciute@khf.vu.lt

19 – oji tarptautinė konferencija „Verslo informacijos sistemos 2016”, Leipcigas, Vokietija

19th International Conference on Business Information Systems BIS 2016 (AKTB Workshop), Leipzig, Germany

 

2016 07 06

2016 07 08

Prof. V. Sakalauskas, prof. D. Krikščiūnienė , Informatikos katedra/ Department of Informatics,

tel. (37) 75 05 38,

Seminarų ciklas „Audiovizualinės produkcijos pritaikymas specialiųjų poreikių vartotojams“

 

A series of seminars „Audiovisual Production and its Adaptation for Users with Special Needs“ 

2016 09

2016 12

Dr. L. Niedzviegienė, Germanų filologijos katedra / Department of Germanic Philology,

tel. (37) 42 26 04,

Respublikinė konferencija „Atminties konferencija“

 

National conference „Memory Conference“ 

2016 09 28

2016 09 29

Prof. G. Bankauskaitė-Sereikienė, D. Kulakauskienė, Sociokultūrinių tyrimų centras / Centre for Socio-cultural Research, Lietuvių filologijos katedra / Department of Lithuanian Philology,

tel. (37) 75 05 36, 8614 98565, 860021734,

Tarptautinė konferencija „Tekstai ir kontekstai: paribio fenomenas“ (T)

International conference „Texts and Contexts: Marginalized Phenomenon“ (I)

2016 10 26

2016 10 27

Doc. R. Baranauskienė, Lietuvių filologijos katedra /Department of Lithuanian Philology,

tel. (37) 42 26 04, rita.baranauskiene@khf.vu.lt

Seminaras „Daugiamatė dialektologija: kalbinių ir sociokultūrinių erdvių (re)konstrukcija XXI amžiaus tarmėtyriniuose žemėlapiuose“

Seminar “Multidimensional Dialectology: (Re)construction of Linguistic and Sociocultural Spaces in the Dialectological Maps of the 21st Century”

2016 10

Doc. D. Aliūkaitė, Lietuvių filologijos katedra / Department of Lithuanian Philology,

tel. (37) 42 26 04, daiva.aliukaite@khf.vu.lt

Tarptautinė konferencija „Kultūra ir kūrybiškumas“ (T)

International conference „Culture and Creative“(I)

2016 11 17

2016 11 19

Doc. D. Pilinkus, Filosofijos ir kultūros studijų katedra / Department of Philosophy and Cultural Studies,

tel. (37) 20 26 27, donatas.pilinkus@khf.vu.lt

12-oji prof. Vlado Gronsko tarptautinė mokslinė jaunųjų mokslininkų konferencija „Ūkio plėtra: teorija ir praktika“ (T)

12th professor Vladas Gronskas international young scientists conference "Economy Development: Theory and Practice" (I)

2016 12 08

Dr. I. Šarkiūnaitė, dokt. I. Vitkauskaitė, dokt. D. Jankauskaitė, Verslo ekonomikos ir vadybos katedra / Department of Business Economics and Management,

tel. (37) 42 23 44, ingrida.sarkiunaite@vukhf.lt  

ieva.vitkauskate@khf.vu.lt

dovile.jankauskaite@khf.vu.lt

Komunikacijos fakultetas / Faculty of Communication  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU

Mokslinis-praktinis seminaras, skirtas asmenų archyvų ir asmeninių bibliotekų komplektavimo Lietuvos atminties institucijose patirtims ir problemoms aptarti.

Scholarly practical seminar on experiences and problems of acquisition of personal archives and personal libraries in Lithuanian memory institutions

2016 04

Dr. I. Liepaitė, Knygotyros ir dokumentotyros institutas / Institute of Book Science and Documentation,

tel 236 61 11,

Tarptautinė konferencija „Komunikacijos ir informacijos mokslai tinklaveikos visuomenėje: patirtys ir įžvalgos. III“ (T)

International conference „Communication and information sciences in network society: experience and insights. III“ (I)

http://www.conference.kf.vu.lt/

2016 06 09

2016 06 10

Prof. A. Vaišnys, Komunikacijos fakulteto dekanas / Dean of Faculty of Communication,

tel. 236 61 01,

Nacionalinė konferencija „Vaclovo Biržiškos skaitymai“

National Conference „Readings of Vaclovas Biržiška"

2016 10 02

Prof. A. Pacevičius, Bibliotekininkystės ir informacijos mokslų institutas / Institute of Library and Information Sciences,

tel. 236 61 10,

Matematikos ir informatikos fakultetas / Faculty of Mathematics and Informatics  
Pavadinimas / Title   Data / Date  Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU 

VI Tarptautinė mokslinė konferencija „Analiziniai ir tikimybiniai metodai skaičių teorijoje“(T)

VI International conference „Analytic and Probabilistic Methods in Number Theory“ (I)

2016 09 11

2016 09 17

Prof. G. Stepanauskas, Matematinės analizės katedra / Department of Mathematical Analysis,

tel. 219 30 50,

 

 

Medicinos fakultetas / Faculty of Medicine  
Pavadinimas / Title   Data / Date   Atsakingi asmenys VU / Responsible persons at VU  

Respublikinė konferencija „Lietuvos vaikų chirurgija 2015“

National conference „Pediatric Surgery of Lithuania 2015“

2016 01 05

2016 01 08

Doc. K. Trainavičius, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 868722516,

Respublikinė konferencija „Prevencijos programos „ Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimas“ vykdymas, ateities perspektyvos.

National Conference “Prevention Programm of Cardiovascular Disease for High Risk Patients"  

2016 01 20

Prof. A. Laucevičius, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika/Clinic of Cardiovascular Diseases,

tel. 236 53 07,

Tarptautinė konferencija „AO Trauma Advanced Seminar“

International conference „AO Trauma Basic Principles“

2016 02 05

Prof. N. Porvaneckas, A. Makulavičius, Reumatologijos, traumatologijos ortopedijos ir rekonstgrukcinės chirurgijos klinika/ Rheumatology, Trauma Ortopaedics and Plastic Surgery Clinic,

tel. 236 20 14,

Respublikinė konferencija „Inkstų pakaitinio gydymo aktualūs klausimai"

National conference "Hot Issues in Renal Replacement Therapy"

2016 02 23

Prof. M. Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 50 99,

Tarptautinė retų ligų konferencija (T)

International Conference of rare diseases (I)

2016 02 26

2016 02 27

R. Čerkauskienė, Vaikų ligų klinika/ Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 863009244,

Respublikinė konferencija „Personalizuota psichiatrija: naujausių pacientų tyrimo ir gydymo apžvalga"

Methods for Diagnostics and Treatment"

2016 02 26

Dr. A. Rotomskis, Psichiatrijos klinika/Clinic of Psichiatry,

tel. 865394523,

 

Tarptautinė konferencija „Periodontologijos aktualijos“ (T)

International conference „Topicalities in Periodontology“ (I)

 

2016 02 27

J. Žekonienė, Odontologijos institutas /Institute of Odontology,

tel. 868627528

Respublikinė konferencija "Tarptautinė retųjų ligų diena"

National conference "International  Rare Diseases Day"

2016 02 29

Prof. A. Utkus, B. Burnytė, B. Tumienė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 250 17 94, 250 13 06, 250 13 07,

Seminaras „Podiplominių studijų programos: tyrimų etika Centrinėje ir Rytų Europoje“ alumnams

2016 02

2016 03

Prof. E. Gefenas, Medicinos istorijos ir etikos skyrius /Department of Medical History and Ethics,

tel. 239 87 43,

Tarptautinė konferencija „Naujovės neurooftalmologijoje“ (T)

International conference „Update in Neuroophthalmology“ (I)

2016 03 18

2016 03 19

Doc. R. Ašoklis. Ausų, nosies, gerklės ir akių ligų klinika/ Ear, Nose, Throat and Eye Clinic,

tel. 236 52 63,

Respublikinė konferencija „Modernioji odontologija“

National conference „Modern Odontology“
2016 03 18

Prof. A. Pūrienė, Odontologijos institutas / Institute of Odontology,

tel. 272 10 31,

Respublikinė konferencija „Kasdienė gydytojo praktika 2016-ieji: vaikų kvėpavimo organų ligos“

National conference „Everyday Practice 2016: Children Respiratory Diseases“
2016 03 18

Doc. O. Rudzevičienė, S. Petraitienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 249 24 16, 868566321,

Mokslinė-praktinė konferencija (konferencijos kalba-anglų) "Mikrobiotos svarba žmogaus sveikatai ir ligoms"

Scientific-practical conference "Importance of Microbiota in Health and Disease"

2016 03

S. Meidutė-Abaravičienė , Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra / Department of Physiology, Biochemistry, Microbiology and Laboratory Medicine,

tel. 867475494,

Respublikinė konferencija „Dauno sindromo diena Lietuvoje 2016: Kartu pažinkime pasaulį“

National conference International „Down Syndrome Day 2016: Explore the World Together “

www.genetika.mf.vu.lt

2016 03 21

Prof. A. Utkus, dr. A. Matulevičienė, B. Aleksiūnienė, E. Dagytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 250 17 94, 2501793, 250 15 05, 250 15 05,

Respublikinė konferencija „Visuomenės sveikatos mokslas ir praktika“

National conference „Public Healht Science and Practice“
2016 03 24

Doc. J. Kairys, Visuomenės sveikatos institutas / Public Health Institute,

tel. 250 20 22,

Respublikinė konferencija „Vaikų sveikatos aktualijos“ 

2016 03 31

Prof. G. Šurkienė, dr. R. Sketerskienė, Visuomenės sveikatos institutas,

tel. 239 87 32, .l

 

Respublikinė konferencija "Insulto aktualijos 2016"

www.facebook.com/LietuvosInsultoAsociacija

www.insultoasociacija.lt

2016 04 01

2016 04 02

Prof. Jatužis, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20, 

Respublikinė konferencija „Laboratorinė medicina klinicisto akimis“

 

National conference „Clinician‘s View to Laboratory Medicine“

www.llmd.lt

 

2016 04 08

Dr. D. Vitkus, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra / Department of Physiology, Biochemistry, Microbiology and Lboratory Medicine,

tel 250 18 73,   

Hantingtono ligos diena 2016

 

Huntington disease day 2016

 

www.genetika.mf.vu.lt

 

2016 04 13

Prof. A. Utkus, dr. L. Ambrozaitytė, dr. A. Morkūnienė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 250 17 94, 250 17 89, 250 17 87,

Respublikinė konferencija „Arterinės hipertenzijos naujienos“

 

National conference „New Data in Hypertension“

2016 04 14

Prof. M. Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 50 99,

 

Respublikinė konferencija „Arterinės hipertenzijos naujienos 2016“

 

National conference „Arterial Hypertension Update in 2016“
2016 04 14

Prof. A. Laucevičius, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Department of Cardiovascular Medicine,

Prof. M. Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 53 07,

tel. 236 50 99,

Konferencija „Seksualinės medicinos aktualijos“

 

Conference „Recent Developements in Sexual Medicine“
2016 04 15

Dr. R. Adomaitis, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 88,

Tarptautinė mokslinė konferencija „Epilepsijos naujienos 2016” (T)

 

International conference “Epilepsy update 2016” (I) 
2016 04 15

Doc. R. Mameniškienė, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

 

Tarptautinė konferencija „XXI Vilniaus tarptautinė vaikų pulmonologijos ir alergologijos konferencija - mokykla“(T)

International conference „XXI Vilnius International Paediatric Pulmonology and Allergology Conference - School“ (I)

www.pulmonologija.lt

2016 04 22

2016 04 23

Prof. A. Valiulis,Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 869985185,  

Respublikinė konferencija „Vaikų kepenų ir medžiagų apykaitos ligų problemos“

National conference „Problems of Children Liver and Metabolic Diseases“

2016 04 22

Doc. V. Urbonas, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children's Diseases,

tel. 249 24 01,

Respublikinė konferencija "Tarptautinė DNR diena Lietuvoje"

Nartional conference "International DNA Day in Lithuania"

www.genetika.mf.vu.lt

2016 04 22

Prof. A. Utkus, I. Uktverytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 250 17 94,

tel. 250 17 88,

Retų inkstų ligų tarptautinė konferencija (T)

International conference “Rare Kidney Disease” (I) 
2016 04

Prof. A. Jankauskienė, dr. R. Čerkauskienė, Vaikų ligų klinika/ Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 272 04 29,

 
 

Respublikinė konferencija „Slaugos mokslas ir praktika 2016“

Local conference „Nursing Science and Practice 2016“
2016 04

Prof. D. Kalibatienė, dr. A. Mikaliūkštienė, Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra / Department of Nursing and Fundamentals of Internal Medicine,

tel. 234 42 61, 265 85 46,

 

Seminaras „Stichinės nelaimės. Konceptualiniai ir normatyviniai klausimai“

Seminar „Disasters. Conceptual and Normative Issues“

http://disasterbioethics.eu/

2016 05 06

2016 05 07

V. Dranseika, Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of Logic and History of Philosophy,

tel. 861679143,

Tarptautinė konferencija „Estetinė restauracinė odontologija. Ką galime padaryti geriau?“ (T)

International conference „Esthetic Dental Restorations. How to Improve Results?“ (I)

www.lood.lt

2016 05 06

2016 05 07

Doc. V. Rutkūnas, Odontologijos institutas / Institute of Odontology,

tel. 868755661,

 
Respublikinė konferencija" Neuroangiochirurgijos centras, 2016"
 

2016 05 06

Doc. S. Ročka, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Clinics of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 20 17, 
 

Tarptautinė konferencija ,,5-toji intensyviosios kardiologijos ir skubiosios medicinos konferencija“ (T)

International Conference „5th Intensive Acute Cardio Care and Emergency Medicine International Meeting" (I)

2016 05 06

2016 05 07

Prof. P. Šerpytis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Clinic of Cardiac and Vascular Diseases,

tel. 236 52 04,  

Respublikinė konferencija „Vaikų kardiologijos aktualijos“

National conference „Topicalities of Paediatric Cardiology“

2016 05 08

O. Kinčinienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 238 38 71,

Tarptautinė konferencija „XIII Baltijos šalių laboratorinės medicinos kongresas, Tartu 2016“ (T)

International conference „XIII Baltic Congress in Laboratory Medicine, Tartu, 2016“ (I)

http://balmcongress.weebly.com

2016 05 12

2016 05 14

Doc. D. Vitkus, dr. V. Banys, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra , Department of Physiology, Biochemistry, Microbiology and Laboratory Medicine,

tel. 250 18 73, 864040007,

Respublikinė konferencija „Lietuvos vaikų chirurgija “

National conference „Pediatric Surgery of Lithuania“

2016 05 20

Doc. K. Trainavičius, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 868722516, kestutis,

Respublikinė konferencija „Lietuvos vaikų sveikata 2016”

National conference „Lithuania‘s Children Health 2016“

www.pediatrija.org

2016 05 22

Prof. A. Valiulis,Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 869985185,

Tarptautinė konferencija „Naujų atradimų keliu: filosofija psichiatrijoje“ (T)

National conference „Opening New Grounds for Philosophy in Psychiatry“ (I)

2016 05 27

2016 05 28

Prof. A. Germanavičius, Psichiatrijos klinika / Department of Psychiatry,

tel. 869806866,

Respublikinė konferencija „Vaikų sveikatos aktualijos 2016”(konferencijas skirta tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti)

National conference “Children's Health Issues 2016”

2016 06 01

Prof. V. Usonis, dr. S. Burokienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 249 24 14, 272 02 02,

s

Seminaras „Bioetikos ir medicinos filosofijos temos“

Seminar „Issues in Bioethics and Philosophy of Medicine“

http://www.mies.mf.vu.lt/en/nnpmme/

2016 06 06

2016 06 07

V. Dranseika, Filosofijos istorijos ir logikos katedra / Department of Logic and History of Philosophy,

tel. 861679143,

3-ioji Tarptautinė evoliucinės medicinos konferencija (T)

3th International conference of evolution medicine (I)

2016 06

Prof. J. Tutkuvienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra / Department of Anatomy, Histology and Anthropology,

tel. 239 87 07,  
 

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „10-ji Baltijos jūros šalių vasaros epilepsijos mokykla“ (T)

International conference „10th Baltic Sea Summer School on epilepsy- BSSSE 10“ (I)

2016 06 05

2016 06 10

Doc. R. Mameniškienė, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

 

Tarptautinė konferencija „Lietuvos psichiatrijos raidos ypatumai 1990-2015 metai“ (T)

International conference „Pecularities of the Development of Lithuanian Psychiatry 1990-2015“ (I) 
2016 06

Doc. A. Navickas, Psichiatrijos klinika/ Department of Psychiatry,

tel. 869827153,  

14-ji Lietuvos neurologų vasaros mokykla-2016

www.neuroseminarai.lt

2016 06 17

2016 06 19

Prof. Jatužis, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20,   

Respublikinė konferencija „X Lietuvos Respublikos ERS (European Respiratory Society) narių asociacijos metinė konferencija “Intervencinė pulmonologija ir alergologija 2016”

National conference „X Annual Meeting of Lithuanian ERS (European Respiratory Society) Association „Interventional Pulmonology and Allergology 2016“

www.pulmonologija.lt

2016 06 17

2016 06 18

Prof. A. Valiulis,Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 869985185,

Respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Įgimtos širdies ydos suaugusiems“

National Conference „Congenital Heart Disease in Adults
2016 06 17

Dr. L. Gumbienė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Clinic of Cardiovascular Diseases,

tel. 236 51 17,

Respublikinė konferencija „Lietuvos kardiologų vasaros mokykla“

National Conference “Cardiologists Summer Camp”

2016 06

2016 07

Prof. P. Šerpytis, prof. Ž. Petrulionienė, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Clinic of Cardiac and Vascular Diseases,

tel. 236 52 04,

tel.236 52 01,

Seminaras „Podiplominių studijų programa: tyrimų etika Centrinėje ir Rytų Europoje“

Seminar „Advanced Certificate Program: Research Ethics in Central and Eastern Europe“

 

http://bioethics.uniongraduatecollege.edu/nih-grant/about

2016 07

2016 08

Prof. E. Gefenas, Medicinos istorijos ir etikos skyrius / Department of Medical History and Ethics,

tel. 239 87 43,

Tarptautinė konferencija „Ribinių asmenybių gydymo metodai“ (T)

International conference „Treatment Methods for Bordeline Patients“ (I)

2016 08 25

2016 08 27

R. Viliūnienė, Psichiatrijos klinika /Clinic of Psichiatry,

tel. 869818961,

 

Konferencija „Urologijos seminarai“

Conference „Seminars in Urology"

2016 09 03

Doc. A. Želvys, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 88,

Tarptautiniai mokymosi kursai „ESPGHAN Vasaros mokykla“ (T)

International training course „ESPGHAN Summer School“ (I)

2016 09 08

2016 09 10

Doc. V. Urbonas, Vaikų ligų klinika / Clinic for Children's Diseases,

tel. 249 24 01,

Renginys "Tarptautinė vaisiaus alkoholinio sindromo diena" (T)

Event "International Fetal Alcohol Syndrome Day" (I)

www.genetika.mf.vu.lt
2016 09 09

Prof. A. Utkus, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 250 17 94,

Respublikinė Lietuvos neurologų asociacijos konferencija

www.neuroseminarai.lt

2016 09 23

Prof. Jatužis, Neurologijos ir neurochirurgijos klinika / Department of Neurology and Neurosurgery,

tel. 236 52 20, 

Tarptautinė konferencija „Biopsichosocialinės reabilitacijos modelis Lietuvoje 1991 - 2016“ (T)

International conference „The Model of Biopsichosocial Rehabilitation in Lithuania 1991 - 2016“ (I)

www.frm.lt

2016 09 30

2016 10 01

Prof. A. Juocevičius, Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos katedra / Department of Rehabilitation, Physical and Sports Medicine,

tel. 236 51 73,  

Renginys mokslo festivalis "Erdvėlaivis Žemė"

Event Festival of Science "Erdvėlaivis Žemė"

www.genetika.mf.vu.lt 
2016 09

Prof. V. Kučinskas, prof. A. Utkus, dr. L. Ambrozaitytė, Žmogaus ir medicininės genetikos katedra / Department of Human and Medical Genetics,

tel. 236 50 57, vaidutis.kucinskas@mf.vu.lt

tel. 250 17 94,

tel. 250 17 89,  

Tarptautinė konferencija “Aritmija Lietuva 2016”(T)

International conference „Arrhythmia Lithuania 2016“ (I)

www.lcs.lt

2016 10

Prof. G. Marinskis, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Clinic of Cardiac and Vascular Diseases,

tel. 236 52 16,  

Tarptautinė konferencija „Vilniaus kursai 2016“ (T) (mokama)

International conference „Vilnius Course 2016“ (I)

http://www.vilniuscourse.com

2016 10

Prof. V. Usonis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 249 24 14,

Konferencija “Seksualinės medicinos pagrindai”

Conference „Basics in Sexual Medicine“

2016 10 14

Dr. R. Adomaitis, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 88,

Respublikinė konferencija Slaugos mokymo ir mokslo aktualijos“

Local conference „Nursing Education and Training Issues"

2016 10

Prof. D. Kalibatienė, dr. A. Mikaliūkštienė, Slaugos ir vidaus ligų pagrindų katedra / Department of Nursing and Fundamentals of Internal Medicine,

tel. 234 42 61, 265 85 46,

 

Respublikinė konferencija "Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos XVIII suvažiavimas"

National conference and XVIIIth congress of society of Lithuanian cardiothoracic surgeons

http://www.lkscd.lt/

2016 10

Prof. K. Ručinskas, dr. G. Kalinauskas, Širdies ir kraujagyslių ligų klinika / Clinic of Cardiovascular Diseases,

tel. 236 52 40,

 

Respublikinė konferencija „VI Lietuvos vaikų pulmonologų draugijos suvažiavimas ”

National conference „VI National Convention of Lithuanian Paediatric Respiratory Society“

www.pulmonologija.lt

 2016 10 14

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 869985185,  

Respublikinė konferencija „Vaikų alergologijos naujienos 2016“

National conference „Update on Paediatric Allergy 2016”

 2016 10

Doc. O. Rudzevičienė, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 249 24 16,

 

Seminaras „Vyrų šlapimo nelaikymo gydymo naujovės“

Seminar „New Treatment Possibilities for Men with Urinary Incontinence“
2016 11 15

Doc. A. Černiauskienė, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika /Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 52 84,  

Respublikinė konferencija „Nefrologijos naujienos“

 

National conference „New Highlights in Nephrology“
2016 11 17

Prof. M. Miglinas, Gastroenterologijos, nefrourologijos ir chirurgijos klinika / Clinic of Gastroenterology, Nephrourology and Surgery,

tel. 236 50 99,

Respublikinė konferencija „ XII Pasaulinei LOPL dienai skirta konferencija “Pulmonologijos ir alergologijos ruduo 2016”

National conference „XII conference devoted to World COPD Day “Autumn of Pulmonology and Allergology 2016”

www.pulmonologija.lt

2016 11 18

Prof. A. Valiulis, Vaikų ligų klinika / Clinic of Children‘s Diseases,

tel. 869985185,

Respublikinė konferencija „Ergonomikos iššūkiai“

National conference „Ergonomic challenges“
2016 11 19

Prof. A. Pūrienė, Odontologijos institutas / Institute of Odontology,

tel. 272 10 31,

Tarptautinė konferencija ENDOBALTIC 2016 (T)

International conference „ENDOBALTIC 2016“ (I)

www.endodontologija.lt

2016 11 25

201611 26

Doc. S. Drukteinis, Odontologijos institutas/ Institute of Odontology,

tel. 861041808,

 

Tarptautinė konferencija “Vilniaus reumatologijos seminarai/23” (T)

International conference “Vilnius Seminars in Rheumatology/23” (I) 
2016 11

Prof. A. Venalis, prof. I. Butrimienė, Reumatologijos, traumatologijos ortopedijos ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika / Rheumatology, Trauma Ortopaedics and Plastic Surgery Clinic,

tel. 236 53 03, 236 53 02

Jaunųjų morfologų popietė 2016 12

Prof. J. Tutkuvienė, Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra / Department of Anatomy, Histology and Anthropology,

tel. 239 87 07,

Seminaras „Šiuolaikinės laboratorinės medicinos aktualijos“

Seminar „Issues of the Modern Laboratory Medicine“

www.llmd.lt

 

2016 

Dr. V.  Banys, Fiziologijos, biochemijos, mikrobiologijos ir laboratorinės medicinos katedra / Department of Physiology, Biochemistry, Microbiology and Laboratory Medicine,

tel. 864040007,

 
Teisės fakultetas / Faculty of Law  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Nacionalinė konferencija „Teisės mokslo pavasaris“

National conference „The Spring of Law Science“

2016 02

 

M. Šaltauskaitė-Vilutė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,

tel. 236 61 66,

Monografija „Lietuvos konstitucingumo istorija“: knygos pristatymas ir diskusija

The monograph „History of Lithuanian Constitutionality“: presentation of book and discussion
2016 02

Doc. V. A. Vaičaitis, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,

Tarptautinė konferencija Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga (T)

International conference on the occasion of Restoration of Independence of Lithuania Day (I)
2016 03 10

Doc. V. A. Vaičaitis, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,

Tarptautinė Studentų mokslinės draugijos konferencija (T)

International conference of Students‘ Scientific Society (I)
2016 04

Doc. R. Simaitis, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,

Teisininkų dienos – TeDi 2015

TeDi 2015 – professional events for law students and lawyers
2016 04

M. Šaltauskaitė-Vilutė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,

tel. 236 61 66,

4-oji tarptautinė doktorantų ir jaunųjų teisėtyrininkų konferencija „Tarpdiscipliniai žmogaus teisių tyrimai“

4th International Conference of PhD Students and Young Researchers „Interdisciplinary Research of Human Rights“

http://lawphd.net/
2016 04 21

M. Bliuvaitė, V. Levičev, D. Murauskas, G. Tamašauskaitė-Janickė, doc. V. Vėbraitė, Teisės fakultetas / Faculty of Law, Tarptautinis teisės doktorantūros tinklas / International Network of PhD Studies in Law,

Tarptautinė darbo teisės konferencija (T)

International conference on labour law (I)
2016 05

Prof. Prof. T. Davulis, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,

tel. 236 61 85,      

Tarptautinė konferencija „Efektyvus teisingumas: iššūkiai ir (administracinių) teismų prioritetai“ (T)

International conference „Effective Justice: Challenges and Priorities for (Administrative) Courts“(I)
2016 05 06

Doc. J. Paužaitė-Kulvinskienė, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,

tel. 236 61 75,

Tarptautinė konferencija „Privatinės teisės sistemų harmonizavimas ar konkurencija?“ (T)

International conference „Private Law Systems: Harmonisation or Competition?“(I)
2016 05 12

Doc. V. Vėbraitė, Privatinės teisės katedra/ Department of Private Law,

tel. 236 61 70,

13-oji Europos teisės vasaros mokykla „Migracija ir Europa“

13th European Law Summer School „Migration and Europe“ 

2016 06 27

2016 07 04

G. Tamašauskaitė-Janickė, doc. V. Vėbraitė, Teisės fakultetas / Faculty of Law, Prancūzijos teisės centras ir Vokietijos teisės centras / French Law Centre and German Law Centre,

 

Teisės fakulteto ir Šarlotės teisės mokyklos vasaros teisės studijų programa

Law Faculty and Charlotte School of Law’s Lithuania Summer Abroad Program

http://www.charlottelaw.edu/programs/study-abroad/about/ 

2016 07

2016 08

J. Jonis, Teisės fakultetas / Faculty of Law,

 

Tarptautinė konferencija „Asmens teisės į civilinės bylos išnagrinėjimą per protingą laiką įgyvendinimo sąlygos“ (T)

International conference „Ways of Implementation of the Right to Civil Proceedings Within a Reasonable Time“ (I)

2016 09 30

2016 10 01

Doc. V. Vėbraitė, prof. V. Nekrošius, Privatinės teisės katedra/ Department of Private Law,

tel. 236 61 70,

 

Tarptautinė konferencija „ES chartijos kaip individualių teisių gynybos standarto taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis“ (T)

International conference „Application of EU Charter as a Standard of Individual Rights’ Defense at Supra- and National Levels“(I) 
2016 10

Doc. S. Žalimienė, Viešosios teisės katedra / Department of Public Law,

tel. 236 61 75,

 

Konstitucijos dienos - KoDi 2016

KoDi 2016 – events to celebrate Constitution‘ anniversary

2016 10 23

2016 10 25

M. Šaltauskaitė-Vilutė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,

tel. 236 61 66,

Vizitų projektas „Diena su teisėju“

Visits project „Day with Judge“
2016 12

M. Šaltauskaitė-Vilutė, Privatinės teisės katedra / Department of Private Law,

tel. 236 61 66,
Institutai / Institutes:    
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas / Institute of International Relations and Political Science  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU  

Respublikinė konferencija „Naujosios Lietuvos saugumo ir gynybos strategijos. Ar pasirengę saugumo aplinkos pokyčiams?“

National conference „New Security and Defence Strategies of Lithuania. Are we ready for changing security environment?“
2016 01 07

Dr. D. Šlekys, Tarptautinių santykių katedra / Deopartment of International Relations,

tel. 868268587,

Tarptautinė žiemos mokykla studentams (BA, MA) (T)

International small states winter school, „Post Crimea Security Environment and Small States“ (I)

2016 01 24

2016 01 30

V. Mačkinis, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory,

tel. 251 41 37,

Tarptautinė vasaros mokykla jauniems tyrėjams (T)

International summer school for young researchers „Statehood and its Discontents: Russia, Eastern Europe and Eurasia“ (I)

2016 06 15

2016 06 17

Doc. I. Vinogradnaitė, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory,

tel. 251 41 33,

Respublikinė konferencija „Metinė VU TSPMI ir LPA konferencija 2016“

Annual IIRPS and LPSA Conference, 2016

2016 09

2016 10

V. Mačkinis, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory,

tel. 251 41 37,

Seminaras „Geras valdymas ir pasitikėjimas valdžios institucijomis kuriant gerovės visuomenę Lietuvoje“ skirtas (Gerovės visuomenės) projekto rezultatų pristatymui ir aptarimui

Seminar „Good Governance and Trust in Public institutions Creating Welfare Society in Lithuania“ based on findings of the research project

2016 09

2016 10

Dr. L. Gudžinskas, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory,


tel. 219 31 57, 

Tarptautinė konferencija „8th German Nordic Baltic Forum“ (T)

International Conference, 8th German Nordic Baltic Forum (I)

2016 11

V. Mačkinis, Politikos teorijos katedra / Department of Political Theory,

tel. 251 41 37,

Užsienio kalbų institutas / Institute of Foreign Languages  
Pavadinimas / Title   Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU   

Mokslinis seminaras Tekstynų lingvistikos teoriniai ir praktiniai klausimai.

Seminar on Theoretical and Practical Issues of Corpus Linguistics
2016 02 12

Dr. L. Bikelienė, Socialinių ir humanitarinių mokslų anglų k. katedra / Department of English for Humanities and Social Sciences,

tel. 268 72 71,

Mokslinis seminaras "Politinės realybės atspindžiai metaforų vartojime"

Seminar "Political Reality through Metaphor"
2016 05 20

Doc. L. Arcimavičienė, Socialinių ir humanitarinių mokslų anglų k. katedra / Department of English for Humanities and Social Sciences,

tel. 268 72 71,

Mokslinis seminaras ir apvalaus stalo diskusija "Z kartos mokymosi ypatumai"

Seminar and round tabale discussion "Characteristics of Generation Z: Implications for Language Learning"

2016 09 17

Doc. R. Kriaučiūnienė, Fizinių ir biomedicinos mokslų anglų k. katedra/ Department of English for Physical and Biomedical Sciences,

tel. 268 72 68,

Magistrinės programos pristatymas ir apvalaus stalo diskusija Kalba ir naujosios medijos: Medijų lingvistikos tyrimų aktualijos ir jų praktinis pritaikymas

Meeting and round table discussion "Language and New Media: Research in Media Linguistics and Issues of its Practical Aplication"
2016 10 21

Prof. D. Balšaitytė , Romanų ir slavų kalbų katedra / Department of Romance and Slavic Languages,

tel. 268 72 76,

Taikomųjų mokslų institutas

  

Pavadinimas / Title

Data / Date

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU 

 -  

 

Teorinės fizikos ir astronomijos institutas / Institute of Theoretical Physics and Astronomy  
Pavadinimas / Title    Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU 

Tarptautinė konferencija „Nuo žvaigždžių ir planetų formavimosi iki ankstyvosios gyvybės “ (T)

International conference „From Star and Planet Formation to Early Life“(I)

2016 04 25

2016 04 29

Prof. G. Tautvaišienė, Astronomijos observatorija/ Astronomical Observatory,

tel. 8618 9941,

 

Tarptautinė vasaros mokykla „Egzoplanetos“ (T)

International summer school „Exoplanets“ (I)

2016 08 02

2016 08 13

Prof. G. Tautvaišienė, Astronomijos observatorija/ Astronomical Observatory,

tel. 8618 9941,

Biochemijos institutas / Institute of Biochemistry

 

 

Pavadinimas / Title  

Data / Date

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija „Bandomieji gyvūnai moksliniuose tyrimuose“ (T)

International conference „Laboratory Animals in the Research“ (I)

www.baltlasa.gf.vu.lt

2016 11 25

2016 11 26

Dr. D. Baltriukienė, Biologinių modelių skyrius/ Department of Biological models,

tel. 272 95 40,

 
Biotechnologijos institutas / Institute of Biotechnology  
Pavadinimas / Title    Data / Date  Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

VU Biotechnologijos instituto tyrėjų ataskaitų už 2015 metus svarstymas

Presentation of the reports of VU Institute of Biotechnology researchers for the period of 2015

2016 02 11

2016 02 12

Dr. R. Abraitis, Biotechnologijos institutas / Institute of Bioetchnology,

tel. 260 21 09,

Matematikos ir informatikos institutas / Institute of Mathematics and Informatics  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

8-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija "Operacijų tyrimas versle ir inžinerijoje"

8th National Young Scientists Conference “Operation Research in Business and Engineering”

http://www.mii.lt/OT-2016
2016 04

Prof. L. Sakalauskas, VU MII Sistemų analizės skyriaus Operacijų tyrimo sektorius / System Analysis Department Operation Research Sector,

tel. 210 93 23,        

7-oji tarptautinė doktorantų konsorciumas „Informatikos inžinerijos mokymo tyrimai“

7th International Doctoral Consortium "Informatics Engineering Education Research",

Druskininkai, Lithuania

http://ims.mii.lt/ims/renginiai/Consortium/consortium.htm

2016 11 30

2016 12 03

Prof. V. Dagienė, VU MII Informatikos metodologijos skyrius / Informatics Methodology Department,

tel. 210 93 30,

8-oji tarptautinė konferencija „Duomenų analizės metodai programų sistemoms“ (T)

8th International Workshop "Data Analysis Methods for Software Systems" (I)

www.mii.vu.lt/DataMSS

2016 12 01

2016 12 03

Dr. J. Bernatavičienė, Sistemų analizės skyrius / System Analysis Department,

tel. 210 93 12,

Centrai / Centres:    
Lyčių studijų centras / Gender Studies Centre  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU
 -    

Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research

 

 

 Pavadinimas / Title

Data / Date

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Tarptautinis filosofijos seminaras, dalyvauja prof. Claudio Ciancio ir prof. Ugo Perone (Filosofinių-religinių studijų centras „Luigi Pareyson“, Turinas)

International seminar with Prof Claudio Ciancio and Prof. Ugo Perone (Philosophical-ReligiousResearchCenter Luigi Pareyson, Torino)

www.rstc.vu.lt
2016 04

Prof. R. Šerpytytė, dr. V. Daraškevičiūtė,  Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research,

tel. 266 76 13, 268 71 89,

    

Respublikinė kasmetinė Lietuvos filosofų draugijos konferencija „Modernybė, postmodernybė, šiuolaikybė“

National annual conference of Lithianian Philosophical Association

http://filosofai.lt/

www.rstc.vu.lt

2015 05 06

2016 05 07

Prof. R. Šerpytytė, doc. D. Bacevičiūtė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research,

tel. 266 76 13, 268 71 89,

Tarptautinis tarpdisciplininis tarpreliginių tyrimų seminaras "XIX seminaro de las tres culturas" (T)

International interdisciplinary interreligious seminar "XIX seminaro de las tres culturas" (I)

www.rstc.vu.lt

2016 06 20

2016 06 25

Prof. R. Šerpytytė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research,

tel. 266 76 13,  rita.serpytyte@rstc.vu.lt

Respublikinė konferencija „Religija ir kultūra“.

National conference „Religion and Culture“.

2016 06 20

2016 06 23

Prof. R. Šerpytytė, Religijos studijų ir tyrimų centras / Center for Religious Studies and Research,

tel. 266 76 13, 

Orientalistikos centras / Centre of Oriental Studies

 

 

Pavadinimas / Title

Data / Date

Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Pirmoji tarptautinė Europos kinų filosofijos asociacijos konferencija „Mąsant anapus ribų: filosofija ir Kinija“ (T)

International Inaugural Biennial Conference of European Aassociation for Chinese Philosophy“Thinking Across the Borders: Philosophy and China” (I)

www.eacp2016.oc.vu.lt

2016 06 09

2016 06 11

V. Silius, Orientalistikos centras/ Centre of Oriental Studies,

tel. 861290091,

Botanikos sodas / Botanical Garden  
Pavadinimas / Title Data / Date Atsakingi asmenys / Responsible persons at VU

Tarptautinė konferencija „ Mokslo inovacija gėlininkystei“ (T)

International conference „Scientific Innovation for Floriculture“ (I)

2016 10

R. Juodkaitė, Botanikos sodas / Botanical Garden,

tel. 233 01 60,

Tarptautinė konferencija „Gamtamokslinė edukacija“ (T)

International conference „Natural Science Education“ (I)

2016 11

Dr. A. Skridaila, dr. D. Ryliškis, R. Ryliškienė, Botanikos sodas / Botanical Garden,

tel. 219 31 39,

 
Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku