Publikacijos indėlio skaičiavimas

Publikacijos indėlio skaičiavimas

Sukurta: 29 spalio 2007

Registruojant publikaciją, būtina apskaičiuoti publikacijos VU pedagogų ir mokslo darbuotojų indėlį.

VU darbuotojų indėlis. VU darbuotojų indėlis į konkrečią publikaciją apskaičiuojamas, dalinant VU dirbančių autorių skaičių iš bendro autorių skaičiaus. Pvz.:

  • jeigu iš trijų straipsnio autorių visi dirba VU (1+1+1=3autoriai), tai VU indėlis - 3/3=1 straipsnis.
  • jeigu iš trijų straipsnio autorių du - VU darbuotojai, o vienas (x) dirba kitoje Lietuvos arba užsienio mokslo ir studijų institucijoje (valstybiniuose mokslo institutuose, valstybinėse mokslo įstaigose ir valstybinėse aukštosiose mokyklose) (1+1+1x=3 autoriai), tai VU indėlis - 2/3 = 0,67straipsnio.

Indėlio skaitmeninė išraiška - dešimtainė trupmena, turinti po kablelio du skaičius (0,00).

VU pedagogų ir mokslo darbuotojų indėlis. Publikacijos indėlis dalijamas tarp VU pedagogų (sutartinis žymėjimas - p) ir VU mokslo darbuotojų (sutartinis žymėjimas - m) taip pat, kaip ir įvertinant VU darbuotojų indėlį į konkrečią publikaciją. 

  • jeigu iš trijų sraipsnio autorių visi - VU pedagogai, 1p+1p+1p=3p autoriai, tai straipsnio pedagogų indėlis - 3p/3 = 1p, o jeigu iš trijų straipsnio autorių visi - VU mokslo darbuotojai (1m+1m+1m=3m autoriai), tai straipsnio mokslo darbuotojų indėlis - 3m/3 = 1m.
  • jeigu iš trijų straipsnio autorių vienas - VU pedagogas, o du - VU mokslo darbuotojai (1p+1m+1m=3 autoriai), tai pedagogų ir mokslo darbuotojų indėlis - 1p/3//2m/3 = 0,33p//0,67m.
  • jeigu iš trijų straipsnio autorių vienas - VU pedagogas, antras - VU mokslo darbuotojas, o trečias autorius (x) dirba kitoje Lietuvos arba užsienio mokslo ir studijų institucijoje (1p+1m+1x=3 autoriai), tai tokio straipsnio VU pedagogų ir VU mokslo darbuotojų indėlis: 1p/3//1m/3 = 0,33p//0,33m.
  • jeigu bedraautoriai - doktorantai arba studentai, tai jie priskiriami pedagogams ar mokslo darbuotojams, atsižvelgiant į mokslinio vadovo užimamą etatą.

Indėlio skaitmeninė išraiška - dešimtainė trupmena, turinti po kablelio du skaičius (0,00).