Bendrųjų kompetencijų gebėjimų mokymai

Lapkričio 16 d. 13.30 val. visų mokslo krypčių doktorantus kviečiame į mokymus, kurie vyks šiomis temomis:

Informacijos ištekliai, paieškos strategijos ir įrankiai. Lina Becerik, VU Biblioteka;

Mokslo vertinimo duomenų bazių specifika. Rasa Aleksandrovė, VU Biblioteka;

Citavimas ir bibliografinių nuorodų tvarkymo sistemos. Dalia Valikonytė, VU Biblioteka.

Mokymų tikslinė grupė - pirmo kurso doktorantai, bet naudingos informacijos bus ir vyresniems.

Mokymų vieta: Gyvybės mokslų centras, R-401 auditorija.

Norinčius dalyvauti, kviečiame registruotis.

Išsamesnę informaciją teikia:

Lina Janionienė, tel. (8 5) 268 7095, el. p. 


 

Mokslo etiką reglamentuojančius dokumentus ir rekomendacijas galite rasti intranete.

 


Vilniaus universiteto padaliniai, identifikavę savo tyrėjų poreikius, gali kreiptis į Mokslo ir inovacijų direkciją. Dalis Bendrųjų kompetencijų gebėjimų mokymų metu skaitytų paskaitų gali būti pristatytos kiekvienam padaliniui atskirai, atsižvelgiant į to padalinio tyrėjų išsakytus pageidavimus. Akademinio rašymo seminarai, kurie akcentuotų specifinius mokslo krypties niuansus, galėtų būti rengiami kelių padalinių ar doktorantūros komitetų iniciatyva.

Tema Potemės
Mokslinių rezultatų publikavimas

Mokslo vertinimo duomenų bazių specifika

Žurnalų ir publikacijų tipai

Informacijos ištekliai, paieškos strategijos ir įrankiai

Citavimas ir bibliografinių nuorodų tvarkymo sistemos

Atviro mokslo koncepcija: atvira prieiga prie publikacijų, duomenų, įrangos

Publikavimo etika

Akademinis rašymas

Akademinio rašymo specifika

Skirtingo tipo publikacijų rašymas

Mokslinio darbo organizavimas ir specifika

Teisiniai aspektai, susiję su mokslininko profesija

Mokslo sritį kontroliuojančios institucijos

Mokslo procesų administravimas universitete

Mokslinės veiklos vertinimas Lietuvoje

Viešieji pirkimai

Mokslo projektų tipai ir valdymas

Mokslo projekto sąvoka

Mokslo projektų tipai ir finansavimo šaltiniai

Mokslo projektų paraiškų rengimas (pavyzdžiai)

Mokslo projektų administravimas (turinio ir finansų)

Mokslo rezultatų apsauga ir komercinimas

Mokslinės idėjos vertinimas (publikavimas vs apsauga)

Intelektinės nuosavybės sąvoka ir tipai

Patentų tipai ir patentavimo proceso ypatybės

Inovacijų tipai

Intelektinės nuosavybės komercinimo būdai (licencijavimas, sutarčių rūšys, įmonių steigimas)

Bendradarbiavimo su verslu ypatybės

Mokslo bei inovacijų rinkodara

Doktorantams  
Doktorantūros studijų procesas ir reikalavimai

Privalomi ir pasirenkamieji egzaminai

Doktorantūros planai ir atsiskaitymai

Reikalavimai publikacijoms

Reikalavimai disertacijai