Dėstytojams

Nuotolinis mokymas

Sukurta: 04 balandžio 2020

Siekiant užtikrinti deramą studijų kokybės išlaikymą ir atsižvelgiant į gerėjančią epidemiologinę situaciją Lietuvoje bei sudarytas galimybes visiems Universiteto bendruomenės nariams vakcinuotis nuo COVID-19 ligos ar kitais Vyriausybės patvirtintais būdais užtikrinti visų Universiteto bendruomenės narių saugumą, Vilniaus universiteto Senatas priėmė sprendimą, kad studijų procesas ir jo veiklos 2021–2022 studijų metų pavasario semestro metu vėl planuojamos nenuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai:

  • nuotolinis studijų vykdymo būdas yra įprastas studijų dalykui (moduliui) ar studijų programai organizuoti; 
  • bendruosius universitetinius studijų dalykus (modulius).