Studentams

Studentams

Sukurta: 04 balandžio 2020

Siekiant užtikrinti deramą studijų kokybės išlaikymą ir atsižvelgiant į besikeičiančią epidemiologinę situaciją Lietuvoje bei sudarytas galimybes visiems Universiteto bendruomenės nariams vakcinuotis nuo COVID-19 ligos ar kitais Vyriausybės patvirtintais būdais užtikrinti visų Universiteto bendruomenės narių saugumą, Vilniaus universiteto Senatas priėmė sprendimą, kad studijų procesas ir jo veiklos 2021–2022 studijų metų pavasario semestro metu vėl planuojamos nenuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai:

  • nuotolinis studijų vykdymo būdas yra įprastas studijų dalykui (moduliui) ar studijų programai organizuoti;
  • bendruosius universitetinius studijų dalykus (modulius).

Daugiau detalesnės informacijos apie konkrečios studijų programos užsiėmimus galima gauti padalinyje, kuriame organizuojamos studijos.

Kiekvieno Universiteto bendruomenės nario saugumas ir toliau išlieka pagrindiniu prioritetu. Todėl remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Universiteto vidaus sprendimais, kontaktiniame studijų procese galės dalyvauti tik neturintys virusui būdingų simptomų bendruomenės nariai su galimybių pasu (ar jiems prilygstančiu dokumentu). Kas ir kokiomis sąlygomis gali naudotis galimybiu pasu ir kokios yra jam alternatyvos, galima susipažinti čia >>>

Nuostata dėl galimybių paso galioja ir tiems, kurie planuoja apsigyventi Vilniaus universiteto bendrabučiuose, lankytis bibliotekos skaityklų ir kitose su studijų procesu susijusiose Universiteto erdvėse.