Neakademinės veiklos

Neakademinės veiklos organizavimo ir aptarnavimo universitete taisyklės

Sukurta: 28 gegužės 2020

Atsižvelgdama į infekcijos COVID-19 plitimo grėsmę, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus, veikla Vilniaus universitete toliau tęsiama kontaktiniu būdu, bet išlaikant numatytus saugumo reikalavimus.

Nerekomenduojama būti fizinėse darbo vietose rizikos grupėms priskiriamiems asmenims (pvz., sergantiems lėtinėmis ar onkologinėmis ligomis ir kt.), o tiems, kuriems pasireiškia ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), atvykti draudžiama.

Visi renginiai, susitikimai, susirinkimai universitete rekomenduojami ir toliau vykdyti nuotoliniu būdu.

Kontaktuojantiems asmenims būtina dėvėti veido apsaugos priemones ir po kiekvieno fizinio kontakto išvėdinti patalpas.

Labai svarbu vėdinti visas patalpas. Todėl po kiekvieno apsilankymo darbo vietoje, išeinant reikia palikti atvertą langą ar kitaip pasirūpinti patalpos išvėdinimu ir išeinant apie tai informuoti pastato apsaugos darbuotojus, kurie atitinkamai turėtų uždaryti langus praėjus ne mažiau kaip 2 valandoms nuo darbuotojo išvykimo iš darbo vietos.

Visos kitos darbo organizavimo ir lankytojų aptarnavimo Vilniaus universitete taisyklės lieka galioti toliau.