Finansinė

Finansinė

Sukurta: 04 balandžio 2020

Šiuo neapibrėžtu laiku gali nutikti ir taip, kad staiga prireiks finansinės pagalbos. Nepamiršk, kad visada gali kreiptis į savo padalinį prašydamas leisti sumokėti studijų įmoką vėliau arba pateik prašymą vienkartinei socialinei stipendijai gauti. Šuo metu Universitetas šiuo prašymus peržiūrės ir vienkartines socialines stipendijas skirstys kas mėnesį.

Vienkartinės socialinės stipendijos

Jei susidūrei su materialinės ir socialinės padėties pablogėjimo atvejais, eStudentas aplinkoje gali pateikti prašymą ir reikiamus dokumentus vienkartinei socialinei stipendijai gauti.

Šalia prašymo pridedami dokumentai:

  1. Pažyma apie šeimos sudėtį (galima gauti Gyventojų registro tarnyboje arba seniūnijoje, kurioje studentas registruotas).
  2. Pažyma apie tėvų (globėjų) gaunamas pajamas (tik atlyginimą už darbą, senatvės pensiją; pažymų apie pašalpas nereikia) per mėnesį už trijų paskutiniųjų mėnesių laikotarpį (jei tėvai (globėjai) dirba) arba pažyma apie bedarbystę (galima gauti Sodroje arba Užimtumo tarnyboje).
  3. Pažyma apie savo trijų paskutiniųjų mėnesių pajamas arba pažyma apie bedarbystę (galima gauti darbovietėje, Sodroje arba Užimtumo tarnyboje).

Gali būti pridedami kiti papildomi dokumentai: medicininė pažyma apie mirtį, gydytojų pažyma, santuokos, ištuokos liudijimas. Studentams, kurie sukūrę savo šeimas, nereikia teikti duomenų apie tėvų pajamas, bet reikia teikti apie sutuoktinio. 

Studentai, susidūrę su finansiniais sunkumais dėl COVID-19 infekcijos, prašyme taip pat turėtų nurodyti situaciją, paaiškinti išlaidų, susijusių su studijavimu nuotoliniu būdu poreikį ir pan.

Dėl papildomos informacijos galima kreiptis: į Vilniaus universiteto Studijų administravimo skyrių (el. paštas: , tel. nr.:. +370 521 93 233) arba Vilniaus universiteto Studentų atstovybę (el. paštas: , tel.nr.: +370 616 41 889).