Neformalusis švietimas

Išsilavinimą turintys, tačiau siekiantys tobulinti ar keisti turimą kvalifikaciją, gilinti ir plėsti profesinį ir (ar) bendrąjį išsilavinimą, gali rinktis įvairius kursus, seminarus arba atskirus studijų dalykus (modulius):

- Galima pasirinkti laipsnį suteikiančių ir laipsnio nesuteikiančių VU studijų programų studentams dėstomus dalykus (modulius) kaip laisvajam klausytojui.

Dėl konkrečių dalykų lankymo sąlygų ir kainos reikia kreiptis į atitinkamą VU padalinį.

- Tikslinės mokymosi visą gyvenimą programos - kvalifikacijos tobulinimo ir kiti kursai arba jų ciklai:

Programos gali būti parengiamos ir pagal asmenų grupių ar juridinių asmenų pageidavimus. Dėl konkrečios informacijos reikia kreiptis į atitinkamą VU padalinį.

Mokymuose gali dalyvauti visi pageidaujantys asmenys, atitinkantys konkrečiose mokymosi visą gyvenimą programose nustatytus reikalavimus.

Registruotis į mokymus galima VU padalinių interneto svetainėse arba VU mokymosi visą gyvenimą informacinėje sistemoje.