Studijų rėmimo programa

Sukurta: 20 gegužės 2021

Jei dirbate ir ketinate rinktis studijų programą, stiprinančią jūsų profesinės karjeros kompetencijas, pasidomėkite, ar darbdavys prisidėtų prie studijų išlaidų kompensavimo.

Įgiję naujų kompetencijų svariau prisidėsite prie įmonės tikslų įgyvendinimo, galėsite atlikti sudėtingesnes užduotis, todėl tai naudinga ne tik jums, bet ir jūsų darbdaviui.

MA infografikas 01 580x320

MA_infografikas_02_580x320

MA_infografikas_03_580x320

MA_infografikas_04_580x320

 

Kokią vertę galite pasiūlyti įmonei:

  • Motyvacija. Parodote, kad siekiate tobulėti, kurti realią vertę ir skatinti žiniomis besidalijančios organizacijos kultūrą.
  • Vertė. Studijuodami įgysite naujų kompetencijų, todėl galėsite imtis sudėtingesnių, gilesnių žinių reikalaujančių projektų, o savo magistro darbą galėsite susieti su įmonei aiškią pridėtinę vertę kuriančia, praktiškai pritaikoma tema.
  • Lojalumas. Sustiprinsite savo ir darbdavio profesinį ryšį, galėsite eiti atsakingesnes pareigas.
  • Tinklaveika. Studijų metu užmegzti ryšiai ne tik praplės jūsų požiūrį į profesiją, bet ir sukurs naujų galimybių darbdaviui.

Darbdavio sprendimą gali lemti:

  • Investuodamas į jūsų išsilavinimą darbdavys gali siekti garantijos, kad naujai įgytas žinias ir kompetencijas pritaikysite jo organizacijoje. Aptarkite jūsų finansinius ir kitus įsipareigojimus, kaip atlyginsite darbdaviui, jei studijų nebaigsite arba iškart po studijų baigimo paliksite organizaciją.
  • Aptarkite, kokį poveikį magistrantūros studijos turės jūsų darbo našumui ir užimtumui, kaip planuojate derinti studijų procesą su jums iškeltais tikslais.
  • Pasiruoškite tiesioginės ir ilgalaikės naudos jums kaip darbuotojui ir įmonei santrauką, informaciją apie studijų programą, prašomą paramą, įtraukdami ne tik finansinę studijų programos kainą, bet ir laisvą laiką studijoms, egzaminams bei mokymosi atostogoms.
  • Įvertinkite, kaip pasirinkta studijų programa atitinka įmonės prioritetus dėl kompetencijų kėlimo jos strateginėje veikloje.