Studijų rėmimo programa

Studijų rėmimo programa

Sukurta: 20 gegužės 2021

Jei dirbate ir ketinate rinktis studijų programą, stiprinančią jūsų profesinės karjeros kompetencijas, pasidomėkite, ar darbdavys prisidėtų prie studijų išlaidų kompensavimo.

Įgiję naujų kompetencijų svariau prisidėsite prie įmonės tikslų įgyvendinimo, galėsite atlikti sudėtingesnes užduotis, todėl tai naudinga ne tik jums, bet ir jūsų darbdaviui.

MA infografikas 01 580x320

MA_infografikas_02_580x320

MA_infografikas_03_580x320

MA_infografikas_04_580x320

 

Kokią vertę galite pasiūlyti įmonei:

  • Motyvacija. Parodote, kad siekiate tobulėti, kurti realią vertę ir skatinti žiniomis besidalijančios organizacijos kultūrą.
  • Vertė. Studijuodami įgysite naujų kompetencijų, todėl galėsite imtis sudėtingesnių, gilesnių žinių reikalaujančių projektų, o savo magistro darbą galėsite susieti su įmonei aiškią pridėtinę vertę kuriančia, praktiškai pritaikoma tema.
  • Lojalumas. Sustiprinsite savo ir darbdavio profesinį ryšį, galėsite eiti atsakingesnes pareigas.
  • Tinklaveika. Studijų metu užmegzti ryšiai ne tik praplės jūsų požiūrį į profesiją, bet ir sukurs naujų galimybių darbdaviui.

Darbdavio sprendimą gali lemti:

  • Investuodamas į jūsų išsilavinimą darbdavys gali siekti garantijos, kad naujai įgytas žinias ir kompetencijas pritaikysite jo organizacijoje. Aptarkite jūsų finansinius ir kitus įsipareigojimus, kaip atlyginsite darbdaviui, jei studijų nebaigsite arba iškart po studijų baigimo paliksite organizaciją.
  • Aptarkite, kokį poveikį magistrantūros studijos turės jūsų darbo našumui ir užimtumui, kaip planuojate derinti studijų procesą su jums iškeltais tikslais.
  • Pasiruoškite tiesioginės ir ilgalaikės naudos jums kaip darbuotojui ir įmonei santrauką, informaciją apie studijų programą, prašomą paramą, įtraukdami ne tik finansinę studijų programos kainą, bet ir laisvą laiką studijoms, egzaminams bei mokymosi atostogoms.
  • Įvertinkite, kaip pasirinkta studijų programa atitinka įmonės prioritetus dėl kompetencijų kėlimo jos strateginėje veikloje.
×
Linas Jakučionis
Filosofijos fakultetas

„Magistrantūros studijose aš neieškau vertės, ieškau prasmės“

Interviu

Sociologijos magistrantūros studijas Vilniaus universitete pasirinkęs Linas Jakučionis pabrėžia, kad į šias studijas stojo ieškodamas daugiau prasmės nei apčiuopiamos naudos. Tačiau vaikinas net neįsivaizdavo, kaip jų metu pasikeis jo mąstymas. Pasak Lino, kai kurių garsių sociologų mintys verčia taip giliai reflektuoti visuomenę, aplinką ir save patį, kad kas kartą išėjęs po paskaitų jis net jaučia, kaip smegenyse mezgasi nauji neuronų tinklai.

Kas paskatino rinktis magistrantūros studijas Vilniaus universitete (VU)?

Kai galvoji apie studijas Vilniuje, natūraliai į galvą ateina dvi raidės – VU. Na ir tada prasideda apmąstymai: o ką aš noriu studijuoti? Kas man patinka / tinka? Kodėl noras studijuoti kilo? Į kokius klausimus man padės atsakyti studijos? Visą laiką kyla daug klausimų prieš priimant svarbų sprendimą gyvenime. Tai va, atsakiau sau į šiuos klausimus ir išryškėjo vienos programos pavadinimas – Sociologija. Aišku, reikia paminėti ir tai, kad prieš pradėdamas studijas aš jau kelerius metus dirbau VU Filosofijos fakultete. Per tuos metus užsimezgė ryšiai su mokslininkais, ir tie ryšiai tikriausiai turėjo įtakos mano pasirinkimui. Čia galima pagalvoti šiek tiek sociologiškai – tam tikri simbolinės galios laukai egzistuoja mūsų gyvenime, tik mes jų nepastebime, ir tie laukai traukia arba stumia mus viena ar kita kryptimi. Tai mane labiau patraukė. Nors pagalvojus ir pašalinus darbą VU kaip faktorių, nebūčiau pasirinkęs kitos aukštosios mokyklos ar kitos studijų programos.

Kodėl verta studijuoti magistrantūroje?

Sunku atsakyti į šitą klausimą. Tiesiog aš neieškau vertės, aš ieškau prasmės. Prasmė man yra daug svarbiau nei vertė. Jei į viską žiūrėsime vien tik per vertės prizmę, greitai patys nuvertėsime. Ieškodamas vertės, man atrodo, tampi sistemos dalimi, sistemos, kuri paverčia tave vergu. Čia aš norėčiau prisiminti režisierių Alejandro Jodorowsky, kuris, kalbėdamas apie filmą „Kopa“, išreiškė įdomią mintį apie pinigus: „Pinigai yra sistemos dalis, kuri padaro mus vergais. Vergais be orumo, be gylio. Pinigai nieko savyje neturi, tai tik popierius.“ Todėl aš ieškau prasmės, aš matau prasmę magistrantūros studijose, matau, kad jos man gali duoti gilesnį supratimą apie pasaulį, apie save patį. Magistrantūros studijos man tas pats, kas A. Jodorowsky – filmai. Filmai turi širdį, turi ambiciją, turi protą, turi galią.

Kokias savo savybes ar įgūdžius padėjo atrasti / patobulinti magistrantūros studijos?

Vienas didžiausių atradimų – tai savirefleksija. Nors ir anksčiau daug galvodavau apie gyvenimą, save, savo aplinką, bet pradėjus studijuoti tas žvilgsnis tapo gilesnis. Ypač į mane supančią aplinką, mano gyvenimą formavusius veiksnius, pasirinkimus. Pradedi pastebėti dalykus, į kuriuos anksčiau nekreipdavai dėmesio. Čia man labai padėjo prancūzų sociologas Pierre'as Bourdieu, kuris yra refleksyviosios sociologijos pradininkas, ir jo teorija apie laukus, kapitalus, habitus, kuriuos kiekvienas iš mūsų turime. Mūsų habitus nulemtas mūsų kapitalo, o mūsų kapitalas tam tikruose laukuose veikia skirtingai.

Kitas dalykas, kuris privertė labai smarkiai susimąstyti – Michelio Foucault tekstas apie panoptizmą. Skaitai tekstą ir perkeli jį į savo socialinę aplinką, ir pamatai, kad tam tikru požiūriu mes gyvenam Jeremy Benthamo aprašytame Panoptikone. Kai užsidedi sociologinę optiką, pasijunti tarsi į pasaulį žvelgtum pro rentgeno aparatą, prasiskverbi pro viršutinį sluoksnį (odą) ir pamatai, kas slypi po žodžiu „visuomenė“. Ir patikėkit manim, ten yra reikalų. Iki šiol man neduoda ramybės viena mintis, išgirsta per žinojimo sociologijos paskaitą. Ta mintis: „Jei žmogus yra racionalus, jis negali būti laisvas.“ Tai va taip ir vaikštau su ta mintimi, kuri sprogdina smegenis. Ir apskritai, po paskaitos ar diskusijos dažnai išeinu su „sproginėjančiomis“ smegenimis, atrodo, kad net jauti, kaip mezgasi nauji neuronų tinklai.

Ką parekomenduotumėte žmogui, kuris dvejoja – rinktis ar nesirinkti magistrantūros studijas? Ir ką būtumėte norėjęs išgirsti pats, kas padėtų apsispręsti studijuoti?

Dvejojantiems galėčiau pasakyti, kad reikia rinktis magistrantūros studijas. Jei kyla noras, eikit, neužgniaužkit to noro savyje, esu įsitikinęs, kad daugiau žinių tikrai nepakenks. Jei dvejoji, pasidomėk programomis plačiau, pažiūrėk, kokius dalykus reiks studijuoti, juk viskas atvirai ir lengvai prieinama VU tinklalapyje. Ir kitas dalykas: kai pasižiūri, koks nestabilus yra pasaulis, ar tikrai reikia jame palikti erdvę dvejonėms? Siūlyčiau labiau dvejoti, ar verta pirkti dar vieną naują rūbą, nei dvejoti, ar rinktis magistrantūros studijas, nes rūbai susidėvės, juos išmesi, o žinios, kurias gausi, liks iki gyvenimo galo.

Ar pavyksta studijas suderinti su darbu? Ar magistro diplomas leidžia jaustis pranašesniam darbo rinkoje?

Pradžioje tvarkaraštis nebuvo labai palankus darbo atžvilgiu, bet mes labai lengvai radome sprendimą. Mes tiesiog pasikalbėjome su dėstytojais, susitarėme ir pakoregavome tvarkaraštį. Dabar mums visos paskaitos vyksta nuo 17 val. Tai tik parodo, kad, norint išspręsti problemą, reikia tiesiog pasikalbėti.

Ar magistro diplomas leidžia jaustis pranašesniam? Manau, tikrai taip. Kartkartėmis atsidarau darbo skelbimus ir matau, kad vienas iš reikalavimų yra magistro diplomas, ir, žiūrėk, jau šioje vietoje esu pranašesnis, nes priėmiau sprendimą dar porą metų praleisti akademijoje. Plius, manau, ne vienas šiuolaikinis darbdavys skatina savo darbuotojus kelti savo žinojimo lygį, ir kalbu ne apie kursus internetu, o apie rimtą mokslinį darbą, kurį teks atlikti studijuojant magistrantūroje. Čia paviršium nepraplauksi.

Kaip darbdavys žiūri į pasirinkimą studijuoti magistrantūroje?

Kadangi mano darbdavys yra Filosofijos fakultetas, tai aš jaučiu labai didelį palaikymą dėl to, kad studijuoju. Administracija džiaugiasi, kad nusprendžiau vėl grįžti į auditorijos suolą. O kalbant su grupės draugais išryškėja tokia pati ir jų darbdavių pozicija – ir jie žiūri pozityviai, jei reikia, suteikia lanksčias sąlygas mokslams. Manau, kad ir patys darbdaviai supranta, jog jauni žmonės turi tobulėti, ir ne vien profesinėje srityje.

 

SKAITYTI PLAČIAU

×
Eglė Ežerskytė
Chemijos ir geomokslų fakultetas

„Magistrantūros studijos labiausiai padėjo patobulinti laiko planavimo, praktinio darbo laboratorijoje, duomenų analizavimo ir sisteminimo įgūdžius“

Interviu

Eglė Ežerskytė studijuodama bakalaurą jau tvirtai žinojo, kad tęs mokslus chemijos magistrantūroje.

Ji įsitikinusi, kad šios studijos ne tik plečia jau turimas profesines kompetencijas, bet taip pat prisideda ir prie loginio, analitinio mąstymo lavinimo, ugdo asmenines jos savybes.

Kas paskatino rinktis magistrantūros studijas Vilniaus universitete (VU)?

Studijų kokybė, studijų grafiko lankstumas. Dalykus, kuriuos galima rinktis pačiam, dėsto srities ekspertai, kurie į studentus žiūri kaip į kolegas ir prisitaiko prie jų mokymosi ritmo.

Kodėl verta studijuoti magistrantūroje?

Įgytas magistro laipsnis ne tik pagilina dalykines žinias bei įgūdžius, padeda įsitvirtinti poziciją darbo rinkoje, joje atveria daugiau galimybių, bet ir plečia akiratį, lavina loginį, analitinį mąstymą, bendrąja prasme ugdo asmenybę.

Kokias savo savybes ar įgūdžius padėjo atrasti / patobulinti magistrantūros studijos?

Magistrantūros studijos labiausiai padėjo patobulinti laiko planavimo (studijavau, vykdžiau mokslinę veiklą bei dirbau) ir praktinio darbo laboratorijoje, duomenų analizavimo ir sisteminimo įgūdžius.

Ką parekomenduotumėte žmogui, kuris dvejoja – rinktis ar nesirinkti magistrantūros studijas? Ir ką būtumėte norėjusi išgirsti pati, kas padėtų apsispręsti studijuoti?

Rekomenduočiau įvertinti, ar patį žmogų tenkina turimos dalykinės žinios, gebėjimų lygis ir karjeros galimybės baigus bakalauro studijas, ar to pakanka. Nuoširdžiai sau atsakius – priimti sprendimą.

Pati jau stodama į bakalauro studijas žinojau, kad tęsiu mokymąsi ir magistrantūroje, taigi patarimų nelaukiau.

Ar pavyksta studijas suderinti su darbu? Ar magistro diplomas leidžia jaustis pranašesniam darbo rinkoje?

Pavyksta, nes studijų grafikas yra labai lankstus, dėstytojai atsižvelgia į dirbančiųjų galimybes ir yra linkę prisitaikyti.

Magistro diplomas tikrai leidžia jaustis pranašesniam darbo rinkoje, ypač siekiant dirbti norimą darbą arba norint užimti aukštesnės kvalifikacijos ir universalesnių įgūdžių reikalaujančias pozicijas.

Kaip darbdavys žiūri į pasirinkimą studijuoti magistrantūroje?

Mano darbdaviai labai palankiai vertino mano pasirinkimą studijuoti magistrantūroje, sudarė visas galimybes darbines veiklas derinti prie studijų veiklų. Kiek tenka girdėti iš kitų dirbančių kolegų magistrantų, vis daugiau darbdavių yra linkę prisitaikyti prie dirbančio studento ritmo.

SKAITYTI PLAČIAU

×
Emilija Černevičiūtė
Istorijos fakultetas

„Magistrantūros studijos leidžia jaustis tvirtesniam ir labiau pasitikinčiam savimi darbe“

Interviu

Po bakalauro studijų baigimo, troškulys naujoms žinioms niekur nedingo – atvirkščiai – tik didėjo. Tuo metu teko tik apsispręsti, ar noriu tęsti studijas toje pačioje srityje, ar noriu pasinerti į kitą sritį“, – sako antrąjį variantą pasirinkusi ir šiuo metu paveldosaugą magistrantūroje studijuojanti Emilija Černevičiūtė.

Ji teigia, kad šios studijos padėjo ne tik pasijusti tvirtesne ir labiau pasitikinčia savimi darbuotoja, bet leido paaugti ir kaip asmenybei.

Kas paskatino rinktis magistrantūros studijas Vilniaus universitete (VU)?

Pasirinkti magistrantūros studijas VU visų pirma paskatino noras bei siekis ir toliau tobulėti aukštos kokybės studijas siūlančioje švietimo įstaigoje. Bakalauro laipsnį įgijau taip pat VU, todėl daug nedvejodama tęsti akademinę kelionę nusprendžiau būtent savo Alma Mater.

Kitas svarbus pasirinkimo motyvas – tiek VU administracija, tiek patys dėstytojai visada atsižvelgia į studentų nuomones, poreikius, todėl lieki išgirstas. Taip garantuojama sklandi studijų eiga, nuolat atnaujinama studijų kokybė ir puiki studentų patirtis.

Be abejonės – tęsti magistrantūros studijas paskatino ir puoselėjamos VU tradicijos, vertybės. Tai įkvepia ir motyvuoja būti šios kultūros dalimi.

Kodėl verta studijuoti magistrantūroje?

Rinktis magistrantūros studijas verta dėl kelių priežasčių. Visų pirma, dėl naujų žinių ir įgūdžių. Baigus bakalauro studijas naujų žinių troškulys niekur nedingo – atvirkščiai, tik didėjo. Tuo metu teko tik apsispręsti, ar noriu tęsti studijas toje pačioje srityje, kad įtvirtinčiau turimas, ar noriu pasinerti į kitą sritį ir išbandyti kažką naujo. Pasirinkau antrą variantą. Įgijusi informacijos paslaugų bakalauro laipsnį VU Komunikacijos fakultete, nusprendžiau studijas tęsti VU Istorijos fakultete, paveldosaugos magistrantūroje. Nors pirmojoje studijų pakopoje teko gilintis į paveldo reikšmę, jo komunikacijos specifiką, vis dėlto pati paveldosauga buvo man nauja sritis. Tačiau jau po pirmojo semestro supratau, kad tai yra ta sritis, kurioje noriu augti ir dirbti. Studijų metu studentui suteikiama laisvė rinktis iš jį dominančių temų. Leidžiama ne tik atrasti tai, su kuo galbūt, esant kitoms aplinkybėms, nebūtum susidūręs, bet ir atradus derinti jau turimas žinias bei įgūdžius su naujais. Mano manymu, tai yra nuostabu.

Visų antra, magistrantūros studijos leidžia jaustis tvirtesniam ir labiau pasitikinčiam savimi darbe ar kitoje vykdomoje veikloje. Magistrantūros studijų metu gilinamasi į tai, kas tikrai domina ir reikalinga, todėl asmuo darbo rinkoje gali būti kur kas konkurencingesnis ir pranašesnis.

Dar vienas motyvas, kuris turėtų paskatinti studijuoti magistrantūroje, mano manymu, yra naujos pažintys. Dažnai į magistrantūrą stoja asmenys iš įvairių sričių. Pavyzdžiui, mano kurse buvo kolegų, turinčių ekonomikos, politikos bei komunikacijos išsilavinimą, todėl atliekamos užduotys grupėse ir per paskaitas vykusios diskusijos buvo itin įdomios, leidžiančios pažvelgti į analizuojamą reiškinį iš įvairių perspektyvų. Tad mokėmės vieni iš kitų, o pabaigus studijas visada malonu susitikti ir, jei reikia, pasikonsultuoti tam tikrais profesiniais klausimais.

Kokias savo savybes ar įgūdžius padėjo atrasti / patobulinti magistrantūros studijos?

Magistrantūros studijos privertė vertinti laiką ir efektyviai jį planuoti. Būtent tai leido sklandžiai ir sėkmingai suderinti darbą su studijomis. Be to, antrosios pakopos studijos padėjo patobulinti šiandien tokį svarbų kritišką informacijos vertinimą, mąstymą ir suprasti, kaip universitete dėstoma teorija siejasi su praktiniais dalykais darbe. Be abejonės, magistrantūros studijos padėjo paaugti ir pakilti į aukštesnį brandos lygį kaip asmenybei – tiek motyvuojantys dėstytojai, tiek kolegos įkvėpė dar daugiau domėtis ir nuolatos plėsti akiratį profesiniame lauke.

Ką parekomenduotumėte žmogui, kuris dvejoja – rinktis ar nesirinkti magistrantūros studijas? Ir ką būtumėte norėjusi išgirsti pati, kas padėtų apsispręsti studijuoti?

Ne kartą esu girdėjusi tokį posakį: „Magistras – tai tik tarpinė stotelė norint stoti į doktorantūrą.“ Taip, jeigu planuoji įgyti daktaro laipsnį ir sieti savo ateitį su mokslu, magistrantūros studijos yra būtinos, tačiau visiškai sutikti su šiuo teiginiu nederėtų. Tarp draugų dažna demotyvacija stoti į magistrantūrą iš karto po bakalauro studijų arba vėliau paaiškinama tuo, kad asmuo yra sėkmingai pasinėręs į darbo rinką ir jam antrosios pakopos studijos neatneštų jokios apčiuopiamos naudos. Tačiau nereikėtų pamiršti, kad magistrantūros studijos – tai puiki galimybė kelti kvalifikaciją, tobulinti turimus ir įgyti naujų įgūdžių bei žinių. Tai ypač aktualu esant šių dienų dinamiškai darbo aplinkai, kai darbdaviai dažnai tikisi iš darbuotojų kompleksinių kompetencijų. Išmanai paveldo sistemą? Gerai. Tačiau gali ne tik išmanyti paveldo sistemą, bet ir profesionaliai apie tai komunikuoti? Puiku!

Be to, kai kurios darbo vietos siūlomos tik magistro laipsnį turintiems kandidatams, todėl tai turėtų būti dar viena svari paskata rinktis antrosios pakopos studijas.

Taigi tiems, kurie iš karto po bakalauro studijų dvejoja rinktis magistrantūros studijas, rekomenduoju tai, ką pati norėčiau išgirsti: iš pradžių atsakyti sau į klausimą, ko iš tiesų norima ir siekiama, o jei reikia – nebijoti padaryti pertrauką ir palūkėti, išbandyti save darbo rinkoje ir gavus visus atsakymus nerti į magistrantūrą. Drąsesniems siūlau bandyti stoti ir esant dvejonėms, nes niekada negali žinoti, kokių akademinių ir profesinių netikėtumų gali atrasti.

Ar pavyksta studijas suderinti su darbu?

Formulė labai paprasta – jeigu nori, viskas pavyksta. Šiuo atveju labai svarbu išsigryninti prioritetus ir gebėti efektyviai planuotis laiką. Būtent tai, mano manymu, leidžia suderinti studijas ir darbą be didesnių sunkumų. Reikėtų pabrėžti ir tai, kad, skirtingai nei bakalauro studijų atveju, į magistrantūros studentus dėstytojai žiūri kaip į dirbančius asmenis, todėl visais įmanomais būdais stengiamasi prisiderinti prie dirbančiųjų, taip pat suteikiama didesnė laisvė dirbti savarankiškai.

Žinoma, asmuo, kuris ruošiasi derinti darbą su studijomis, turi suprasti, kad kartais teks paplušėti ir laisvadieniais. Tačiau visada verta sau priminti, kad sunkus darbas atsiperka, o džiaugtis puikiais ir pelnytais rezultatais yra be galo malonu.

Kaip darbdavys žiūri į pasirinkimą studijuoti magistrantūroje?

Manau, kad kiekvienas darbdavys, kuris yra suinteresuotas puikiomis savo darbuotojų kompetencijomis, turėtų į darbuotojo pasirinkimą studijuoti magistrantūroje žiūrėti pozityviai ir tokį sprendimą palaikyti. Kadangi dabartinėje darbovietėje teko įsidarbinti iš karto po studijų metu įstaigoje atliktos praktikos, įgijusi magistro laipsnį iš darbdavio pajutau didesnį pasitikėjimą ir paskatinimą tęsti darbus toliau.

SKAITYTI PLAČIAU

×
Gabrielė Stanionytė
Fizikos fakultetas

„Fizikos magistrantai gali dirbti su aukščiausio lygio įranga, naudojama mokslinėse laboratorijose“

Interviu

Kas paskatino rinktis magistrantūros studijas Vilniaus universitete (VU)?

Esu baigusi VU Fizikos fakulteto Moderniųjų technologijų fizikos ir vadybos (dabar Aukštųjų technologijų fizika ir verslas) bakalauro studijas, todėl norėjau toliau tęsti mokslo kelią gilindama savo žinias magistrantūroje.

Kodėl verta studijuoti magistrantūroje?

Magistrantūros studijos yra tikrai rimtos studijos, kurios suteikia galimybę gilinti specializacijos žinias. VU Fizikos fakulteto magistrantūros studijos pasižymi tuo, kad jose daug laboratorinių darbų, leidžiančių įgyti praktinių įgūdžių. Studijų dalykus dėsto profesoriai, kurie moka įdomiai ir aiškiai pateikti esmines žinias ir atsakyti į visus klausimus, kartu palaikydami diskusijas su studentais. VU Fizikos fakulteto magistrantai gali dirbi su aukščiausio lygio įranga, kuri yra naudojama mokslinėse laboratorijose (Lazerinių tyrimų centre, Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre). Taip pat gali imtis iniciatyvos ir suderinti magistrantūros darbų atlikimą konkrečiose įmonėse.

Kokias savo savybes ar įgūdžius padėjo atrasti / patobulinti magistrantūros studijos?

Tikrai įvardyčiau laiko planavimo įgūdį, nes reikia suderinti ir studijas, ir darbą, ir papildomas veiklas. Be to, daug dirbame grupėse, nes turime įvairių laboratorinių darbų, todėl dažnai atliekame darbus 2–3 žmonių komandose. Galima dar paminėti ir atsakingumą, nes magistrantūros studijų metu studentai patys turi suprasti, kodėl studijuoja. Niekas tikrai neverčia mokytis ir dėstytojai bendrauja jau kitaip – žiūri į mus kaip į kolegas.

Ką parekomenduotumėte žmogui, kuris dvejoja – rinktis ar nesirinkti magistrantūros studijas? Ir ką būtumėte norėjusi išgirsti pati, kas padėtų apsispręsti studijuoti?

Jeigu yra galimybė, siūlyčiau rinktis studijas, nes studijuojant tikrai bus įgyjama daug naujų ir inovatyvių kompetencijų. Jeigu mąstoma apie pertrauką po bakalauro studijų, tuomet tikrai siūlyčiau pasvarstyti, ar pertrauka bus naudinga. Dažnai nutinka, kad po metų ar kelerių noras grįžti mokytis yra kur kas mažesnis.

Taip pat rekomenduočiau pasikalbėti su vyresniais studentais, kurie galėtų papasakoti apie savo patirtį ir atsakyti į visus klausimus. Naudinga būtų daugiau pasidomėti ir apie papildomas veiklas (Fiziko diena, „Open Readings“ konferencija), prisidėti prie renginių ar konferencijos organizavimo.

Pridursiu, kad pati būčiau norėjusi daugiau išgirsti apie dėstomus dalykus, galimybę išvykti studijuoti į užsienį, apie praktikas ir konferencijas, kuriose galima dalyvauti.

Ar pavyksta studijas suderinti su darbu? Ar magistro diplomas leidžia jaustis pranašesniam darbo rinkoje?

Taip, suderinti tikrai galima, beveik visi mano kurso kolegos ir kolegės dirba, nes paskaitos vyksta 2–3 dienas per savaitę ir kitos dienos lieka laisvos.

Manau, kad magistro diplomas leidžia jaustis pranašesniam, nes magistrantūros studijų metu įgyjama daug papildomų žinių ir įgūdžių, neatsisakant praktinių gebėjimų ugdymo.

Kaip darbdavys žiūri į pasirinkimą studijuoti magistrantūroje?

Magistro diplomas yra vertinamas, darbdaviai atkreipia dėmesį į žinių siekiančius studentus. Įmonės rengia įvairius seminarus, reklamuojasi per šventes ar konferencijas. Kai kurios įmonės pačios skatina studentus studijuoti ir kartais siūlosi padėti – finansuoti studijas.

SKAITYTI PLAČIAU

×
Neringa Rekašiūtė
Politika ir medijos, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

„Ėmiau žvalgytis magistrantūros studijų užsienyje, tačiau pačią įdomiausią studijų programą radau VU“

Interviu

Aktyvi visuomenės veikėja, socialinių projektų kūrėja ir savo darbą mylinti fotografė Neringa Rekašiūtė magistrantūros studijų žvalgėsi užsienyje, tačiau sau įdomiausią programą rado Vilniaus universitete. Studijas Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute ji pasirinko ne dėl diplomo ar noro ką nors keisti profesinėje srityje, bet gyvenime pristigusi iššūkių, kurių įveikimas žmogui leidžia gerokai „ūgtelėti“.

„Studijuoti man norėjosi tik dėl to, kad mesčiau savo stabarėjančiam protui iššūkį. Mokytis – tai keliauti, tik toji kelionė vyksta tavo prote. Horizontai platėja, ima kurtis naujos neuronų jungtys ir staiga pastebi, kad pradėjai kitaip, inovatyviau daryti sprendimus visame savo gyvenime“, – sako Neringa.

Kas paskatino rinktis magistrantūros studijas Vilniaus universitete (VU)?

Ėmiau jausti, kad gyvenime pradėjau kartotis, į protą įsimetė tam tikra stagnacija, viskas pasidarė nuspėjama, o ypač mano mintys. Tai man buvo ženklas, kad turiu kažką pakeisti. Ėmiau žvalgytis magistrantūros studijų užsienyje. Tikėjausi, kad būtų įmanoma jas pabaigti nesikraustant į kitą šalį, o nuotoliniu būdu. Tačiau pačią įdomiausią magistrantūros studijų programą Politika ir medijos, mano nuostabai, suradau Vilniaus universitete.

Kodėl verta studijuoti magistrantūroje?

Aš nestudijuoju nei dėl diplomo, nei dėl karjeros galimybių. Studijuoti man norėjosi tik dėl to, kad mesčiau savo stabarėjančiam protui iššūkį. Mokytis – tai keliauti, tik toji kelionė vyksta tavo prote. Horizontai platėja, pradeda kurtis naujos neuronų jungtys ir staiga pastebi, kad pradėjai kitaip, inovatyviau daryti sprendimus visame savo gyvenime.

Kokias savo savybes ar įgūdžius padėjo atrasti / patobulinti magistrantūros studijos?

Ėmiau kritiškiau vertinti, kvestionuoti savaime suprantamus dalykus. Kažkuria prasme tai tarsi iš naujo mokytis vaikščioti arba kalbėti. Atsirado naujas sąmoningumo sluoksnis, gilesnis realybės stebėjimas ir jos filtravimas. Dar vienas svarbus aspektas – tai sugebėjimas koncentruotis ne į trumpalaikius, o į ilgalaikius darbus ir strategiškumas.

Ką parekomenduotumėte žmogui, kuris dvejoja – rinktis ar nesirinkti magistrantūros studijas? Ir ką būtumėte norėjusi išgirsti pati, kas padėtų apsispręsti studijuoti?

Mokytis iš tiesų sunku, nereikia turėti iliuzijų. Taip pat nelengva suderinti savo likusį gyvenimą su mokslais. Tačiau būtent šitaip pasirinkus, einant į tokį nepatogumą ir įvyksta didžiuliai asmeniniai lūžiai. Žmonės yra linkę ieškoti lengviausių kelių, tačiau būtent įveikdami iššūkius labiausiai ūgtelim. Tai ši logika mane ir nuvedė į studijas.

Ar pavyksta studijas suderinti su darbu? Ar magistro diplomas leidžia jaustis pranašesniam darbo rinkoje?

Kaip jau minėjau, mokausi ne dėl diplomo ar karjeros galimybių. Tačiau neabejotinai studijos padeda mano darbe. Esu menininkė, įvairių socialinių projektų kūrėja. Studijuojant įgytos žinios transliuojasi į mano kūrybą, mąstymą, idėjas.

SKAITYTI PLAČIAU

×
Evaldas Krampas
Finansų technologijos, Kauno fakultetas

„Daugiau žinių turintis darbuotojas, kuris nuolat atnaujina žinių bagažą, verslui yra didžiausia vertybė“

Interviu

Finansų technologijų magistrą studijuojantis Evaldas Krampas sako, kad šios studijos jam yra savęs tobulinimo etapas, kuris atneša daug džiaugsmo. „Mitas, kad magistro studijas sunku pabaigti – priešingai, jeigu įveikėte bakalauro studijas, tuomet magistro studijos bus vienas malonumas, ypač jeigu magistro studijas pasirinksite pagal turimą išsilavinimą“, – tikina vaikinas.

Kas paskatino rinktis magistrantūros studijas Vilniaus universitete (VU)?

Mane labai sudomino VU Finansų technologijų (FinTech) studijų programa, kadangi jau kelerius metus dirbu finansų technologijų įmonėse. Patikėjau, kad VU bus mano sukauptų žinių, gebėjimų išbandymas ir kad studijų metu tikrai išmoksiu daug naujo ir naudingo. Studijomis esu labai patenkintas ir rekomenduoju visiems finansų, technologijų, programavimo ir optimizavimo sprendimų entuziastams.

Kodėl verta studijuoti magistrantūroje?

Magistrantūros studijos yra tinkamas įrankis pagilinti žinias konkrečioje srityje. Šių studijų dėstytojai jus nukreips ir patars dėl informacijos paieškos, mokymosi, naujų sprendimų taikymo darbo srityje, tad tai sutaupys daug laiko, kurį tektų praleisti klaidžiojant interneto platybėse.

Kokias savo savybes ar įgūdžius padėjo atrasti / patobulinti magistrantūros studijos?

Magistrantūros studijos man padėjo atrasti savyje daugiau kūrybingumo ir iniciatyvumo. Kalbant apie VU studijas, čia dėstytojai labai motyvuojantys ir skatinantys veikti – tai man tapo svarbiu postūmiu siekiant individualių tikslų tiek verslo kasdienybėje, tiek akademinėje erdvėje.

Ką parekomenduotumėte žmogui, kuris dvejoja – rinktis ar nesirinkti magistrantūros studijas? Ir ką būtumėte norėjęs išgirsti pats, kas padėtų apsispręsti studijuoti?

Po bakalauro studijų daugelis galvojame, kad magistrantūros studijos skirtos į darbą akademijoje orientuotiems, mokslinius straipsnius rašyti trokštantiems entuziastams, tačiau jos turi daug daugiau privalumų. Tai ne tik galimybė parodyti jau sukauptas žinias konkrečioje srityje, bet ir jas papildyti bei susikurti praktinio jų pritaikymo sprendimus.

Magistrantūros studijos – tai savęs tobulinimo etapas, kuris atneša daug džiaugsmo. Mitas, kad magistrantūros studijas sunku pabaigti – priešingai, jeigu įveikėte bakalauro studijas, tuomet magistrantūros studijos bus vienas malonumas, ypač jeigu jas pasirinksite pagal turimą išsilavinimą.

Ar pavyksta studijas suderinti su darbu? Ar magistro diplomas leidžia jaustis pranašesniam darbo rinkoje?

Ne paslaptis, kad magistrantūros studijas renkasi jau darbo rinkoje esantys žmonės, tad dauguma magistrantūros studijų yra pritaikytos dirbantiems – studijos po darbo valandų, seminarai nuotoliniu būdu, dėstytojų konsultacijos savaitgaliais. Tai iš esmės apibrėžia, kas yra magistrantūros studijos ir kokia jų paskirtis. Vienareikšmiškai – tobulėjimas, grįstas naujomis žiniomis ir praktika. Šiandien papildomas diplomas nebūtinai reiškia konkurenciją rinkoje, veikiau žinias ir gebėjimus. Na, o magistrantūros studijos yra puikus įrankis patobulinti žinias, įgauti naujų gebėjimų.

Kaip darbdavys žiūri į pasirinkimą studijuoti magistrantūroje?

Natūralu, kad darbuotojas yra kiekvieno verslo ašis, tad darbdavys uoliai skatina darbuotojus tobulinti savo žinias ir į studijas žiūri labai palankiai. Daugiau žinių turintis darbuotojas, kuris nuolat atnaujina žinių bagažą, verslui yra didžiausia vertybė.

SKAITYTI PLAČIAU

×
Greta Kasparaitytė
Kompiuterinis modeliavimas, Matematikos ir informatikos fakultetas

„Universitetas suteikia galimybę mokytis ištęstiniu būdu pagal individualų planą, kas man labai padėjo derinti studijas ir darbą“

Interviu

Kas paskatino rinktis magistrantūros studijas VU?

Bakalauro studijų metu man patiko būti VU MIF bendruomenės dalimi, tad didelio klausimo nekilo, kai svarsčiau apie stojimą į magistrantūros studijas. Galbūt tai ir buvo savotiškas sprendimas tęsti studijas būtent VU.

Kai baigei bakalauro studijas, ar iš karto žinojai, kad nori studijuoti magistrantūroje? Kas motyvavo tęsti studijas?

Kad stosiu į magistrantūrą, nusprendžiau tik tuomet, kai atslūgo visas savotiškas stresas po bakalauro baigiamojo darbo gynimo ir pandemijos nežinomybės. Galbūt sprendimą stoti toliau priėmiau todėl, kad žinojau, jog ir toliau noriu mokytis ir sužinoti kažką naujo.

Kodėl verta studijuoti MA?

Kodėl verta, turbūt kiekvienas supranta skirtingai. Vieniems tai galimybė kilti karjeros laiptais darbovietėje, kitiems – tobulėjimas, gebėjimų bei žinių kaupimas. Man magistrantūros studijos duoda naujų žinių, kurias galiu pritaikyti praktiškai.

Kokias savo savybes ar įgūdžius padėjo atrasti / patobulinti MA studijos?

Laiko planavimo. Bakalauro studijų metu laiką planuodavau kitaip – turėjau studijas ir kitas veiklas, bet laiko planavimas buvo lengvesnis. Magistrantūroje reikia planuoti darbą, studijas bei poilsį, be kurio negalėtum produktyviai dirbti ir mokytis.

Ką rekomenduotumei žmogui, kuris dvejoja: rinktis ar nesirinkti magistrantūrą? Ir ką būtumei norėjusi išgirsti pati, kas padėtų apsispręsti studijuoti?

Aš manau, kad jei jau iškilo klausimas, „ar stoti“, ir visos galimybės leidžia, tai drąsiai stoti.Prieš stodama, aš pasidomėjau VU MIF studijų programomis, jų tinkleliais. Jei vis dar kyla klausimų, visuomet galima kreiptis į prieš tai studijavusius studentus, studijų skyrių.

Ar pavyksta studijas suderinti su darbu? Ar magistro diplomas leidžia jaustis pranašesniam darbo rinkoje?

Ar pavyksta? Man taip. Kiekvienas mes galime pasirinkti, kaip norim mokytis. Aš nusprendžiau, jog galiu mokytis šiek tiek ilgiau, nei yra numatyta studijų plane. Universitetas / fakultetas suteikia galimybę mokytis ištęstiniu būdu pagal individualų planą, kas man labai padėjo derinant studijas ir darbą. Ar leidžia jaustis pranašesniam? Man pranašumo neteko jausti, bet tai, ką išmokau, tikrai galiu pritaikyti ir darbe.

Kaip darbdavys žiūri į pasirinkimą studijuoti magistrantūroje?

Papildomų žinių siekimas visuomet sveikintinas, tad man labai pasisekė, nes darbdavys į tai atsižvelgia ir lanksčiai žiūri į situacijas, jei pritrūksta laiko.

SKAITYTI PLAČIAU