VU e.paslaugos

Darbo tarybos rinkimai Vilniaus universitete

Įgyvendinant naująjį Lietuvos Respublikos darbo kodeksą Vilniaus universitete skelbiami rinkimai į darbo tarybą. Ją sudarys 11 narių, renkamų 3 metų kadencijai.

Darbo tarybos pagrindinė funkcija – atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių reguliarų (bent kartą per metus) informavimą ir tarpusavio konsultavimąsi šiais pagrindiniais klausimais:

  • bendriniai einamųjų metų darbdavio planuojami pokyčiai, susiję su darbuotojų darbo sąlygų pasikeitimais; 
  • su personalu susiję vietiniai norminiai teisės aktai; 
  • grupės darbuotojų atleidimo atvejai; 
  • verslo ar jo dalies perdavimo atvejai.

Dalyvavimas darbo tarybos veikloje yra savanoriškas, darbo tarybos nariu gali būti išrinktas tik to pats pageidaujantis asmuo, jei darbuotojai visuotinio balsavimo metu pareiškia jam pasitikėjimą ir išrenka jį į darbo tarybą.

Darbo tarybos nario funkcijos gali būti atliekamos darbo metu, šiai veiklai skiriama 60 darbo valandų per metus paliekant darbuotojo įprastą darbo užmokestį. Dalyvavimas darbo tarybos veikloje nėra papildomai apmokamas.

 

RINKIMŲ DATA

Rinkimai vyks 2018 m. vasario 26-28 dienomis. Apie tikslią balsavimo tvarką ir vietas informuosime Jus iš anksto. Be to, visa informacija nuolat bus atnaujinama čia, šiame puslapyje.

Ne Vilniuje ir ne Kaune dirbantiems rinkėjo teises turintiems darbuotojams bus galimybė 2018 m. vasario 21-23 dienomis balsuoti paštu.

 

DALYVAVIMAS RINKIMUOSE

Siūlyti kandidatus ir balsuoti rinkimuose turi teisę visi darbuotojai, kurie iki rinkimų dienos dirba universitete ilgiau kaip 3 mėnesius. Kiekvienas darbuotojas gali pasiūlyti po vieną kandidatą.

Darbdavio lygmeniu veikiančios profesinės sąjungos turi teisę pasiūlyti ne mažiau kaip tris rinkimų teisę turinčius darbuotojus kandidatais į darbo tarybos narius.

 

KANDIDATŲ KĖLIMAS

Kandidatu gali būti siūlomas bet kuris darbuotojas kandidatavimo dieną Vilniaus universitete dirbantis ilgiau kaip 6 mėnesius. Kandidatais į darbo tarybą negali būti darbdavys ir jam atstovaujantys asmenys bei rinkimų komisijos nariai.

Kandidatu galima siūlyti kitą darbuotoją (tokiu atveju reikia iš anksto gauti jo sutikimą – sutikimo pavyzdinė forma), taip pat galima pasiūlyti savo kandidatūrą.

Siūlymas įtraukti asmenį į kandidatų sąrašą gali būti patiektas laisva forma arba užpildant šią pavyzdinę formą.

Siūlymas įtraukti asmenį į kandidatų sąrašą pateikiamas Darbo tarybos rinkimų komisijos sekretoriui Linui Gelūnui el. paštu  iki 2018 m. vasario 2 d.

 

PAPILDOMA INFORMACIJA

Jei turite klausimų dėl darbo darybos rinkimų organizavimo, prašome kreiptis į Darbo tarybos rinkimų komisijos pirmininkę Bernadetą Lažauninkaitę el. paštu