Ne studijų programos dalykai

Vilniaus universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai gali papildomai studijuoti pasirinktą užsienio kalbą ir taip plėsti savo žinių, kaupiamų universitete, bagažą.

 

Registruotis į šiuos kalbų mokymus galima nuo 2017 m. rugsėjo 4 d. iki rugsėjo 17 d. (imtinai) Vilniaus universiteto informacinėje sistemoje (skiltyje „Kita užsienio kalba“). Informaciją apie galimus kalbų mokymosi lygius ir tvarkaraščius galite rasti Vilniaus universiteto informacinėje sistemoje.

 

Vilniaus universitetas dalį užsienio kalbos (kuri studijuojama papildomai, kaip ne studijų programos dalykas) mokymosi kainos kompensuoja, todėl Vilniaus universiteto studentams vieno semestro kaina yra tik 55 Eur.

 

Informacija apie išklausytus ne studijų programos (užsienio kalbos) dalykus yra įtraukiama į diplomo priedėlį ir, jeigu reikalinga, išduodama pažyma. 

 

* Visi, norintys užsienio kalbą papildomai studijuoti Užsienio kalbų institute, kviečiami pasitikrinti kalbos mokėjimo lygį. Tai galima padaryti prisijungus prie Virtualios mokymosi aplinkos (VMA) ir atlikus kalbos, kurios norite mokytis, testą.

Prisijungimo VMA instrukcija kalbos testui atlikti:

Adresas https://vma.esec.vu.lt/.
Kursas vadinasi Užsienio kalbos mokėjimo lygio nustatymo testai.

Spaudžiama nuoroda PRISIJUNGTI/LOGIN.
Prie VMA prisijungiama standartiniais VU duomenimis: VU studento numeris (pvz., s150000) ir su juo naudojamas slaptažodis.

Atlikus testą ir sužinojus kalbos mokėjimo lygį, registruotis reikia VU IS.