Studijos ir praktika užsienyje

 

Studijos užsienyje

Vilniaus universitetas, siekdamas suteikti studentams universalų išsilavinimą bei plačias kompetencijas, siūlo įvairiapusiškas lavinimosi galimybes studentams išvykstant dalinėms studijoms į užsienio universitetus. Studijos užsienyje leidžia studentams įgyti naujos akademinės bei tarpkultūrinės komunikacijos patirties, įvertinti savo kompetencijas bei apsvarstyti veiklos ir darbo alternatyvas.

 

Visi Vilniaus universiteto studentai gali dalį savo studijų praleisti užsienio universitetuose, jei užsienio universitete studijuojami dalykai dera su Vilniaus universitete studijuojamos programos tikslais ir gali būti į ją integruoti. Vilniaus universitetas studentams siūlo pasinaudoti tokiomis mainų programomis kaip Erasmus, Erasmus Mundus ir kt. bei Universiteto dvišalių sutarčių siūlomomis galimybėmis. Universitetas taip pat skatina laisvai judančių studentų iniciatyvą, kai studentai patys susiranda dalinėms studijoms priimantį universitetą bei reikiamą finansavimą.

 

Nepriklausomai nuo to, pagal kokią programą studentas išvyksta, visi dalykai kuriuos studentas planuoja studijuoti užsienyje turi būti suderinti su fakultetų (padalinių) Erasmus studijų koordinatoriais. Tai garantuoja, kad parsivežti akademiniai rezultatai bus visiškai užskaityti ir integruoti į VU studijuojamą programą.


Praktika užsienyje

Tarptautinė praktika – tai suplanuotas studento mokymasis darbo vietoje užsienyje, kurio mokymosi siekiniai yra sudėtinė studijų programos dalis. Tarptautinės praktikos pagalba siekiama užtikrinti geresnį studentų parengimą integravimuisi į globalią ir dinamišką darbo aplinką; sudaryti galimybes teorines žinias pritaikyti praktinėje veikloje ir įsivertinti studijas būsimos karjeros kontekste.

 

Studentams yra atvertos visos galimybės atlikti tarptautinę praktiką pagal šias programas:

  • „Erasmus+“ programą (pagal šią programą praktika atliekama visose įmonėse ir organizacijose užsienyje, kurios vykdo ekonominę veiklą valstybiniame ar privačiame sektoriuose, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, dydžio ar ekonomikos sektoriaus);
  • „Vulcanus in Japan“ programą (ši programa skirta fizinių, inžinerijos mokslų I ir II studijų pakopų baigiamųjų kursų studentams ir atveria galimybes susipažinti su pažangių Japonijos kompanijų naudojamomis aukštosiomis technologijomis, išmokti japonų kalbą, suprasti japonų kultūrą bei įgyti tarptautinės profesinės patirties pramonės įmonėse Japonijoje). Daugiau informacijos rasite čia.

 

Studentai, vykstantys į tarptautinę praktiką pagal minėtas programas, gauna praktikos mobilumo stipendiją. Tarptautinės praktikos trukmė yra nuo 2 iki 12 mėnesių.

 

Už tarptautinės praktikos koordinavimą Vilniaus universitete yra atsakinga Studijų direkcija. Išsamesnė informacija apie Erasmus praktikos galimybes Vilniaus universiteto studentams – skiltyje „Erasmus praktika".