Ginčų nagrinėjimas

Akademinio kamieninio padalinio ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja pareiškimus dėl ginčų, susijusių su mokslo ir studijų veikla, tarp Padalinio vykdomus studijų dalykus (modulius) studijuojančiųjų ir kitų bendruomenės narių, dirbančių Padalinyje, išskyrus ginčus dėl akademinės etikos (ginčai dėl akademinės etikos teikiami Universiteto kamieninio akademinio padalinio akademinės etikos komisijai arba Universiteto centrinei akademinės etikos komisijai) ir ginčus dėl darbo santykių ir studijuojančiųjų apeliacijas dėl Padalinyje vykdomų studijų dalykų studijų pasiekimų vertinimo (daugiau apie apeliacijas čia). Pareiškimus Komisijai gali teikti kiekvienas Universiteto studijuojantysis, kuris mano, kad jo teisės yra pažeidžiamos.

Pareiškimas gali būti pateiktas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią pažeidimas padarytas ar paaiškėjo. Šis terminas, esant svarbioms termino praleidimo priežastims ir motyvuotam pareiškėjo prašymui, Ginčų nagrinėjimo komisijos sprendimu gali būti atnaujintas, jei nuo pažeidimo padarymo ar paaiškėjimo praėjo mažiau nei 6 mėnesiai.

Studijuojantysis, norėdamas pateikti pareiškimą, turi raštu kreiptis į Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisiją. Pareiškime turi būti:

  • nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, pagrindinė studijų programa, Universiteto suteiktas el. pašto adresas ir telefono numeris;
  • apibūdintas pažeidimas bei nurodyta ir pridėta turima informacija ar nurodytos aplinkybės, patvirtinančios pažeidimo padarymo faktą;
  • konkretus pareiškėjo prašymas;
  • pareiškėjo parašas, išskyrus atvejus, kai pareiškimas yra pateiktas Universiteto informacinėje sistemoje.

Komisija privalo išnagrinėti gautą pareiškimą ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jo įregistravimo Padalinyje. Komisijos priimtas sprendimas dėl ginčo gali būti skundžiamas Centrinei ginčų nagrinėjimo komisijai ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo jų įteikimo dienos.

Kamieninio akademinio padalinio ginčų nagrinėjimo komisija sudaroma iš 6 narių: trys Komisijos nariai yra skiriami iš Padalinio dėstytojų ir mokslo (meno) darbuotojų, kiti trys - iš Studentų atstovybės įgaliotų asmenų. Komisija dirba pagal Senato patvirtintus nuostatus.

Kol akademinio kamieninio padalinio ginčų nagrinėjimo komisija nepateikia savo sprendimo, jokie su svarstomais studijų pasiekimų įvertinimais bei egzaminavimo ar baigiamųjų darbų gynimo tvarka susiję Padalinio administracijos sprendimai studijuojančiojo atžvilgiu nėra priimami, o iki tol priimtų sprendimų vykdymas sustabdomas.

Studijuojantieji, motyvuotu prašymu, gali nesikreipti į padalinio ginčų nagrinėjimo komisiją ir pareiškimą pateikti centrinei ginčų nagrinėjimo komisijai. Plačiau apie tai galima susipažinti Centrinės ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatuose.

Nurodykite atsiliepimą.
reCAPTCHA turi būti patvirtinta!
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos Sutinku