Diplomo priedėlio, skirto 2005 metų absolventams, išdavimo tvarka
Sukurta: 23 rugsėjo 2011
S U D A R Y T A  P A G A L
Vilniaus universiteto Senato komisijos
2009 m. spalio 15 d. posėdžio (protokolo Nr. SK-2009-12) nutarimą
Dėl diplomo priedėlio, skirto 2005 m. absolventams ir jo neužsisakiusiems, išdavimo

Diplomo priedėlio, skirto 2005 metų absolventams, išdavimo tvarka

Asmuo, baigęs studijas 2005 metais ir tais metais neužsisakęs diplomo priedėlio, bet pageidaujantis jį gauti, turi pateikti rektoriui nustatytos formos prašymą išduoti diplomo priedėlį ir į Universiteto sąskaitą įmokėti diplomo priedėlio išdavimo įmoką – 37,65 Eur.

Sumokėti įmoką už diplomo priedėlio išdavimą galima:

* Kvite nurodoma ši mokėjimo paskirtis – „diplomo dublikatas (80)“; užpildytas kvitas pristatomas į atitinkamą banką, banko darbuotojai  įvykdo mokėjimą.

* Mokėjimo lange nurodomi reikiami rekvizitai (žr. kvituose↑), mokėjimą (internetu) įvykdo klientas.

Užsisakyti diplomo priedėlį galima:

Atvykus adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius, II jung. rūmai, 110 kab. ir pateikus:

  • Prašymą diplomo priedėliui gauti (galima užpildyti vietoje);
  • Įmokos už diplomo priedėlį kvito kopija;
  • Asmens dokumentą.

Siunčiant paštu adresu "Informacinių technologijų paslaugų centras, Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, LT–01513 Vilnius" arba el. paštu ir pateikiant:

  • Prašymą diplomo priedėliui gauti;
  • Įmokos už diplomo priedėlį kvito kopiją;
  • Asmens dokumento kopiją.

Diplomo priedėlis išduodamas ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos adresu Saulėtekio al. 9, Vilnius, II jung. rūmai, 110 kab. pateikus asmens dokumentą.

Daugiau informacijos tel. (8 5)  219 3164, el. p.  

↑ Į viršų

« grįžti