Akademinis konsultavimas: (8 5) 2193144 ir

Kokybės vadyba

Padalinys Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas Trukmė  1,5 metų / 2 metai
Krypčių grupė Verslo ir viešoji vadyba Studijų forma Nuolatinės dieninės (NL) / Ištęstinės sesijinės (Ištęst.)
Studijų kryptis (šaka) Vadyba Studijų programos kreditai 90
Kvalifikacinis laipsnis Verslo vadybos magistras 2018 m. metinė studijų kaina

NL lietuvių k. - 2520 Eur

NL anglų k. - 2900 Eur

Ištęst. - 1800 Eur

Priėmimo sąlygos ir reikalavimai

Į studijas konkurso tvarka priimami asmenys, baigę visų sričių (visų krypčių) pirmosios pakopos universitetines, profesines bakalauro studijas bei papildomąsias studijas Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakultete. Stojantieji turi būti išklausę ne mažiau kaip 20 kreditų iš ekonomikos teorijos, vadybos, rinkodaros bei kitų trijų dalykų pasirinktinai iš ekonomikos bei verslo ir vadybos krypčių.

Asmenims, baigusiems visų sričių (visų krypčių) universitetines studijas ir stojantiems į Kokybės vadybos ištęstinių studijų programą, nebūtina turėti 20 ECTS kreditų iš ekonomikos ir (ar) verslo ir vadybos krypčių dalykų, jeigu jie turi ne mažesnę nei 1 metų profilinę patirtį ir pateikia „Pažymą apie atitikimą atrankos kriterijams (Nr. 4)“.

Studijų programos tikslas

Programos tikslas – ruošti aukštos kvalifikacijos vadybininkus, turinčius visapusiškas žinias kokybės vadybos srityje, galinčius įgyvendinti Lietuvos nacionalinę kokybės programą ir verslo strategiją, Europos Sąjungos kokybės politiką bei įvairių veiklos sričių įmonių veiklos strateginius uždavinius bei vykdyti mokslo tiriamuosius darbus produktų ir veiklos kokybės užtikrinimo ir bei kitose bendrosios vadybos srityje. Šiam tikslui pasiekti programa įgyvendina šiuos uždavinius: suteikti sistemines žinias kokybės vadybos bei standartizavimo, sertifikavimo, produktų ekspertizės, visuotinės kokybės vadybos, marketingo, strateginio valdymo, makroekonominės analizės, informacinių technologijų, ekonomikos mokslų metodologijos srityse; išmokyti studentus taikyti kokybės vadybos, strateginio valdymo, visuotinės kokybės vadybos, marketingo ir kitus metodus verslo, valstybės ir visuomenės reikmėms tenkinti; išmokyti studentus projektuoti, tobulinti bei diegti įvairių veiklos sričių kokybės vadybos bei aplinkosaugos sistemas bei atlikti jų ekspertizę ir auditą; suformuoti mokslo tiriamojo darbo įgūdžius, įsavinti tyrimų metodologiją bei gebėjimą visa tai pritaikyti verslo įmonių, valstybės ir visuomenės problemoms spręsti. Daugiau apie programą - programos internetinėje svetainėje http://www.kv.ef.vu.lt

Studijų programos planas NL (D)

Studijų programos planas I (S)

Numatomi studijų rezultatai (studijų programos siekiniai)

Asmuo, baigęs Kokybės vadybos programą, moka integruoti kokybės ir verslo technologinės aplinkos informaciją, idėjas ir modelius; atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus ir interpretuoti gautus duomenis; išmano kokybės vadybos sistemų kūrimo metodologiją ir procesą bei moka projektuoti; geba atlikti kokybės sistemų ir veiklos auditą bei produktų kokybės ir aplinkosauginį vertinimą; gali realizuoti mokslo ir verslo projektus, įsisavinti ir taikyti naujus metodus.

Tolesnių studijų galimybės

Gali tęsti studijas socialinių mokslų srities ekonomikos bei vadybos ir administravimo krypčių doktorantūroje.

Profesinės veiklos galimybės

Absolventas gali dirbti kokybės vadybininku bei auditoriumi, kokybės sistemų bei procesų vadybininku, visuotinės kokybės vadybos vadovu ir vertintoju, produktų kokybės ekspertu, produktų vadybininku, konsultantu konsultacinėse įmonėse, kurti savo įmones ir joms vadovauti.

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos