Profesinės pedagoginės studijos (motyvacijos vertinimas)

Įstojusiems į valstybės finansuojamas vietas Mokyklos pedagogikos studijų programoje kas mėnesį išmokama 300 EUR skatinamoji stipendija! 

Scope2x

Padalinys
Šiaulių akademija

Scope2x

Krypčių grupė
Ugdymo mokslai

Scope2x

Studijų kryptis (šaka)
Pedagogika

Scope2x

Kvalifikacinis laipsnis
Pedagogas

Scope2x

Trukmė
1,5 metai

Scope2x

Studijų forma
Ištęstinės studijos

Scope2x

Studijų programos kreditai
60

Scope2x

Metinė studijų kaina (2021 metai)
2 284 EUR

Dėmesio! Stojant į šią studijų programą yra laikomas motyvacinis vertinimas

Profesinės pedagoginės studijos – 1,5 metų trunkanti profesinių pedagoginių studijų (PPS) programa, skirta asmenims, turintiems aukštąjį išsilavinimą, atitinkantį bendrojo lavinimo mokyklose mokomus dalykus ir norintiems įgyti profesinę pedagogo kvalifikaciją, suteikiančią teisę bendrojo ugdymo mokyklose dirbti dalyko mokytojais.

Studijų tikslas – parengti kvalifikuotą pedagogą, gebantį kompetentingai dirbti formalaus ir neformalaus ugdymo institucijose.

Sužinokite apie šią studijų programą daugiau!